Provozní doba o hlavních prázdninách

Vedení školy přeje všem žákům krásné prázdniny, zaměstnancům klidnou dovolenou.
Úřední doba ve škole každé pondělí 9.00 - 12.00.
Slavnostní zahájení školního roku 1. 9. 2020 v 8.00, 1. ročník v prostorách pavilonu vedení, ostatní ve třídách.
Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků 1. 9. od 17.00.
Výdej složenek do školní jídelny u vedoucí školní jídelny od 24. 8. - 31. 8. od 9.00 do 11.00.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz