Projektový den - Den Země

V pátek 5. května proběhl na naší škole projektový den – Den Země. Žáci šestého ročníku se vydali nejdříve do Sběrného dvora, kde se seznámili s tříděním odpadu v našem městě. Poznali barevné značení odpadu a jeho další zpracování. Poté se přesunuli na přehradu Skalka, kde měli možnost nahlédnout do malé vodní elektrárny. Pan hrázný žáky obeznámil s chodem elektrárny, popsal jim princip turbíny a generátoru.  Žáci sedmého ročníku se vydali do lesů v okolí Chebu. Seznámili se s druhy stromů a se zvířaty žijícími v našem okolí. Měli možnost si na ohýnku opéct vuřty, ale nejdříve si museli obstarat  dřevo a sami si rozdělat oheň.  Žáci osmého ročníku navštívili čističku odpadních vod – CHEVAK. Zde se podívali do laboratoře, kde se provádí rozbor pitné vody, dále měli možnost sledovat čištění odpadní vody a její následné vypouštění zpět do řeky. Po skončení prohlídky se vydali na procházku po stezce podél řeky Ohře.

 Žáci devátého ročníku podnikli výlet do Koněpruských jeskyní. Jejich den začal prohlídkou nejdelší jeskyně v Čechách provázenou odborným výkladem. Viděli například proslulé koněpruské růžice i další rozmanité krápníkové útvary. V jeskyni měli možnost  prohlédnout si výstavu kosterních nálezů a středověkou penězokazeckou dílnu. Po skončení prohlídky se vydali po naučné stezce s vyhlídkou na starý vápencový lom. Stezka vedla i kolem naleziště zkamenělin v lomu pod jeskyní, kde si mohli v suti najít drobnou zkamenělinu a na památku si ji odnést domů.  Žáci naší školy se tak aktivně zapojili do této celosvětové události zaměřené na propagaci a podporu ochrany životního prostředí.

J.M.

Galerie Obrázků

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz