Přehazovaná 2017

Každoročně 3. základní škola Cheb pořádá soutěž v přehazované. Ve středu 1. února proběhla skupina okresního kola. Vítězem se stala 2. základní škola Cheb. Druhé místo obsadili žáci 1. základní školy Cheb a žáci naší školy vybojovali 3. místo. Družstvo soutěžilo v tomto složení: Fryšová, Široká, Schtreicherová, Kupcová, Schveiner, Škabrada, Markl, Valečka, Krema a Svoboda. Tato družstva si zajistila postup do finále okresního kola.

Finále okresního kola se konalo 15. 2. Díky finanční podpoře Karlovarského kraje a AŠSK, žáci soutěžili o pěkné ceny. Mezi sebou se utkala družstva nejen chebských škol, ale i z Aše a Mariánských Lázní. Jednoznačným vítězem se stali žáci ZŠ Jih Mariánské Lázně. Druhé místo obsadila 2. základní škola a třetí příčku uhájili žáci 3. základní školy. Všem patří velká pochvala za bojovnost a fair play. Našim žáků děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz