Přehazovaná 2016

Ve středu 18. 2. 2016 pořádala naše škola za finanční podpory Karlovarského kraje a AŠSK finále okresního kola v přehazované. Mezi sebou se utkala družstva škol z Chebu, Aše, Františkových Lázní a Mariánských Lázní. Družstvo naší školy ve složení: Chromčík, Pištěk, Staněk, Hüttl, Skřivánek, Šálová, Iveta Bich, Široká a Fryšová vybojovalo druhé místo a zajistilo si tak postup do krajského kola. Vítězem FOK se stala 5. ZŠ Cheb, bronz patřil 1. ZŠ Cheb. Našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Fota ve fotogalerii

                                            

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz