Předávání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/20

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/20 bude žákům předáno v úterý 30. 6. 2020 první vyučovací hodinu, 8:00 – 8:45. Pro žáky 9. ročníku je připraveno slavnostní předávání vysvědčení na pátek 26. 6. 2020 od 11:00. V případě, že se žák nedostaví k předávání, bude vysvědčení připraveno k vyzvednutí během prázdnin v úřední hodiny (vždy v pondělí, 9:00 - 12:00) v sekretariátu školy. Učebnice se budou od žáků vybírat na začátku příštího školního roku. Stejně tak dostanou žáci učebnice pro nový školní rok až v září 2020.

vedení školy

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz