Povídání o básnících a básničkách s hercem

Dne 16. května 2017 jsme měli my, žáci devátých tříd, a děti ze čtenářského kroužku, možnost setkat se s hercem Petrem Baťkem, který hraje ve čtyřech českých divadlech, mimo jiné i v Národním. Tento herec se s námi podělil jak o své životní zkušenosti z dospívání, tak i z herecké profese a nabádal nás k získání zdravého sebevědomí pro naše vlastní dobro. Hlavním tématem se staly básně. Hovořili jsme o artikulaci, recitaci, přednesu… Sám herec napsal vlastní básnickou sbírku s názvem – Ona má křídla.

Také nás  informoval o dalším vydání svých básní. Poté nám předčítal básně od J. Prévéta – Chytil jsem anděla a Snídaně. Ukázky četli i někteří z nás a mluvili jsme o tom, že si každý  při přednesu básně představí něco jiného. Nadále jsme si přečetli text a báseň Šanzon od Jiřího Žáčka. Také nám předal několik rad, jak své city vložit do básně, aby lidi zaujala a vysvětlil, že básníci nikdy nepředloží vysvětlení své básně, aby si jej každý doložil sám. Nakonec děkujeme panu Baťkovi za to, že nám věnoval svůj čas, aby nás posunul v literatuře o žebříček výš.

 
Milada Šamková
9.A

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz