Pololetní vysvědčení - informace o předání

Vážení rodiče,

v letošním školním roce nemůžeme předat výpisy vysvědčení žákům v obvyklém termínu, protože výuka probíhá distančně. Žáci mají na čtvrtek 28. 1. v rozvrhu online hodiny s třídním učitelem, kde proběhne hodnocení celého pololetí. Výpisy vysvědčení budou žákům předány v první den prezenční výuky (podle nařízení a doporučení MŠMT). Uzavřenou klasifikaci, která se objeví na vysvědčení, můžete ve Škole online najít v záložce Hodnocení - Výpisy hodnocení - Hodnocení žáka.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem hodně zdraví. Vedení školy.

 

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz