Pohár rozhlasu - OK

Dne 12. 5 .2016 se v Mariánských Lázních konalo finále okresního kola atletické soutěže "Pohár rozhlasu". Družstvo mladších žáků 3.ZŠ ve složení Vaidiš, Skopal, Weizenbauer, Toráč, Michalco, Petík, Goga D., Gabčo, Bulíček, Langmeier, Nguyen David obsadilo 1. místo a probojovalo se tak do finále krajského kola, které se koná 24. 5. 2016 v Sokolově. Vítěz krajského kola postupuje do republikového finále. Moc blahopřejeme a držíme palce v krajském kole!

Mgr. Jan Forst

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz