Pestré kulturní jaro

V tomto roce oslaví Česká republika a Spolková republika Německo 20. výročí podpisu německé deklarace z roku 1997, základ vztahů mezi dvěma sousedními státy. Toto výročí podpořila nejen naše škola společně s naší partnerskou školou Pestalozzi Mittleschule Weiden, ale dalších 36 českých a bavorských škol.  V pátek 28. dubna se na Krajinné výstavě uskutečnila společná kulturní akce s názvem Pestré kulturní jaro 2017. Akce byla zahájena vystoupením flétnového tria pod vedením paní učitelky Polívkové. Poté slavnostně promluvili zástupci jednotlivých škol. Naši žáci si připravili krátké vystoupení a přednesli báseň s jarní tematikou.  Na závěr žáci všech zúčastněných škol zazpívali společnou píseň „ Přátelství“ od Petra Rezka.  Akci též podpořil místostarosta města, Mgr. Zdeněk Hrkal. Městu Cheb patří poděkování i za dárky, které připravilo pro naše přátele z Německa. Poté žáci společně rozvěsili na stromy pestrobarevné stuhy v národních barvách. Tyto stuhy mají připomínat kolemjdoucím živost Česko – německých vztahů. Následovalo malé občerstvení a společná procházka okolím. Již nyní se těšíme na další společné setkání.

Pestré kulturní jaro je příspěvkem k Česko-německému kulturnímu jaru 2017 a má za cíl upozornit veřejnost na živost přeshraničních vztahů. Projekt je koordinován Centrem Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee, českým partnerem je Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň. Akce se koná za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a kraje Schwandorf.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz