Organizace vzdělávání od 12. 4. 2021

S ohledem na vyhlášení Informací MŠMT o provozu škol od 12. 4. 2021 Vás informujeme. (https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 a https://testovani.edu.cz/pro-rodice)

1. Pro žáky 2. stupně je povinná distanční výuka, jsou umožněny konzultace pro skupiny šesti žáků po domluvě s vyučujícím. Realizovat se budou podpůrná opatření pro žáky se SVP (PI, PSPP, UOV) a žáky 9. ročníků jako příprava na přijímací zkoušky.

2. Žáci 1. stupně se budou vzdělávat v režimu střídání tříd po týdnu.

12. 4. - 16. 4. 12. 4. - 16. 4. 19. – 23. 4. 19. – 23. 4. 26. - 30. 4. 26. - 30. 4.
Ve škole Distančně Ve škole Distančně Ve škole Distančně
1., 2., 3., 4., 5. A 1., 2., 3., 4., 5. B 1., 2., 3., 4., 5. B 1., 2., 3., 4., 5. A 1., 2., 3., 4., 5. A 1., 2., 3., 4., 5. B

3. Vstup do školy bude probíhat v harmonogramu: 

7,35 - 7,40 1. ročník
7,40 - 7,45 2. ročník
7,45 - 7,50 3. ročník
7,50 - 7,55 4. ročník
7,55 - 8,00 5. ročník

Harmonogram vstupu, výuky a obědů ve ŠJ naleznete v příloze.

4. Po vstupu do školy se budou žáci v pondělí a čtvrtek testovat pod dohledem třídního učitele, v případě pozitivního výsledku testu budou tito žáci izolováni a budou kontaktováni zákonní zástupci. 

5. Povinnost nošení roušek, resp. respirátorů po celou dobu pobytu ve škole.

6. Kolektivy jednotlivých tříd se nesmějí slučovat ani jinak míchat. Dle tohoto bodu bude upravena výuka v rámci rozvrhu na ŠoL.

7. Zákaz sportovních činností a zpěvu – Tv a Hv nebude v rozvrhu, žáci obdrží zadanou práci od vyučujících, kterou splní samostatně.

8. Školní družina je v provozu, ranní družina pro žáky 1. – 3. r., odpolední družina pro žáky 1. – 3. ročníků bude organizovaná dle doporučení MŠMT v čase dle Vnitřního řádu ŠD.

9. Školní jídelna je v provozu, žáci v prezenční výuce dle rozpisu jsou přihlášeni automaticky. V případě, že žák nebude odebírat oběd, musí jej ZZ odhlásit předem na portále https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni, případně telefonicky na čísle 778 441 969. Jídelna vydá oběd i žákům plnícím školní docházku distančně, pokud se přihlásí, výdej do jídlonosičů probíhá v čase od 12:20 do 13:00.

10. O dalších důležitých informacích budete informováni prostřednictvím internetových stránek školy a Školou online.

Distanční výuka:

1. Při plnění distanční výuky postupují dle pokynů vyučujících na Škole online (menu Výuka – Úkoly - Domácí úkoly). Dle rozvrhu bude probíhat online výuka v prostředí Google – Meet.

2. Žákům bude umožněn přístup do skříněk pro učební pomůcky v čase Po-St 8:00 – 15:00.

Předchozí pravidla mohou být změněna a upřesněna na základě dalších pokynů a doporučení MŠMT a MZ.

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz