Organizace výuky od 8. 3. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (odkaz na dokument), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. 

Výuka od 8. 3. 2021 bude probíhat u 3. - 9. ročníků nadále v podobě distančního vzdělávání, v případě 1. a 2. ročníků dochází k přechodu na distanční výuku. 

Pokyny vyučujících naleznou žáci po přihlášení ve Školeonline vždy v pondělí (Výuka/Úkoly/Domácí úkoly) a dále prostřednictvím e-mailu. Stejným způsobem probíhá zavedené online vzdělávání na Meetu - Google. Rozvrh hodin bude nadále nastavován individuálně v průběhu týdne a zveřejněn na Škole online po přihlášení žáka (rodiče)

Žáci, kteří se nemohou účastnit online komunikace si vyzvedávají zadání úkolů v pondělí v čase 8,00 - 12,00, případně po domluvě s vyučujícím.

Ošetřovné: Informace najdete na odkaz na informace. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Vedení školy si je vědomo náročnosti zajištění výuky spoluprací ze strany zákonných zástupců, za podporu upřímně děkujeme, přejeme hodně sil, především pak zdraví.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz