Organizace výuky od 17. 5. 2021

Dle INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. KVĚTNA 2021 vydané MŠMT Vás informujeme o následujících změnách:

Výuka

 • Na pondělí 17. 5. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno pro třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A a celý 2. stupeň ZŠ z důvodu celodenního semináře pro učitele.
 • Třídy B z 1. stupně mají vyučování dle rozvrhu ve Škole online. 
 • Od 18. května 2021 bude probíhat prezenční výuka ve všech třídách dle rozvrhu ve Škole online.
 • Vstup do školy bude ve dvou vlnách: 7:35 – 7:45 žáci 1. stupně, 7:45 – 7:55 žáci 2. stupně.
 • Testování (antigenní testy) – frekvence testování: jedenkrát týdně (v pondělí, případně v první den přítomnosti žáka ve škole).
 • Ve škole se musí nadále dodržovat hygienická a protiepidemiologická opatření, zejména mytí rukou a použití desinfekce po vstupu do školy, během pobytu ve škole, před vstupem do jídelny.
 • Ve vnitřních prostorách školy nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst. Ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2m není povinné nosit tuto ochranu.

Školní jídelna 

 • Vydávání obědů dle harmonogramu (vyučování bude končit v časových intervalech).
 • Před vstupem do jídelny je nutné použít dezinfekci rukou.
 • Hygiena a úklid bude prováděn podle stanovených pravidel.

Školní družina

 • Provoz školní družiny je v běžném režimu.

 

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz