Organizace konzultací ve školních skupinách na 2. stupni od 8. 6. 2020

Níže pravidla pro organizaci konzultací dle MŠMT a povinné čestné prohlášení:

• Žáci vstupují do školy s nasazenou rouškou, náhradní budou mít v sáčku. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
• Vstup žáků do školy a začátek konzultací: pondělí 8. 6. od 8:40 do 8:55, TU si skupiny žáků vyzvednou u vchodu do školy – třídnická hodina.

• Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení, pokud jej nezaslal ZZ e-mailem nebo nedoručil jinou formou předem.
• Konzultace v dalších dnech budou probíhat dle předem stanoveného rozvrhu ve ŠoL: vždy 2 – 3 hodiny denně v kmenové učebně dané třídy. Před začátkem první konzultace v daném dni vyzvedne učitel skupinu dané třídy u vchodu do školy (od 8.40 do 8:55).
• Skupiny žáků z dané třídy mohou být maximálně 15 členné.
• Žákům nebude poskytována služba oběd.
• V případě náhlé změny zdravotního stavu žáka nebo jeho okolí neprodleně informovat školu a vyřadit žáka z konzultací.

 

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz