Olympiáda z anglického jazyka 2022

Dne 16. 1. 2023 proběhlo na 3. ZŠ školní kolo Olympiády z anglického jazyka. Ve dvou kategoriích (7. ročník a 8. + 9. ročník) jsme prověřili mluvení (na vylosované téma), poslech a popis (vylosovaného obrázku). Žáci byli velmi šikovní a vybrat nejlepší bylo velmi těžké. Budeme jim přát hodně úspěchů v dalších kolech olympiády. Přípravy a realizace se zhostili vyučující anglického jazyka Kotal, Šonková, Trykarová, Tvrdá.

Výsledky:
7.ročník:

1.místo- Cábková V. (7.B)

2. místo – Kurz L. (7.B)

3. místo – Brandl D. (7.A)

8.+ 9.ročník:

1.místo – Naslerová D. (8.B)

2. místo – Dinh L. (9.A) + Hrubá T. (8.A)

3. místo – Janů R. (9.A)

P.Š.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz