Olympiáda v českém jazyce 2018/19


Dne 20. 11. 2018 se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce jako vždy s vyšší náročností. Největší problémy dělalo doplňování různých rčení a přísloví, taktéž zdrobněliny se samostatným významem. Zúčastnilo se 9 žáků z 8. a 9. tříd, do okresního kola postupují Karolína Pechová z 1. místa a Daniel Táborský z 2. místa. Pouze o 1 bod za ním skončil na 3. místě Samuel Stuchl, postupují však pouze žáci z 1. a 2. místa. Všem jmenovaným blahopřejeme a držíme palce do okresního kola.

Mgr. Alena Borkovcová

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz