Okresní kolo recitační soutěže

Dne 11. 4. 2024 se v DDM Sova v Chebu uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovalo celkem 10 soutěžících, kteří zvítězili ve školním kole. Za 1. ročníky v 0. kategorii přednášely svou báseň žákyně Emilly Jirkalová, Victorie Momčeva a Barbora Fantová. V 1. kategorii 2. a 3. ročníků recitovali Anna Loukotová, Martin Sedláček a Klára Valečková. V 2. kategorii 4. a 5. ročníků přednášeli básně žáci ze 4.B-Jiří Vopálenský, Gabriela Vlášková a Barbora Marková. Za 3. kategorii soutěžila Růženka Nguyen z 6.B. Všichni předvedli skvělé výkony! Ve velké konkurenci nejlépe obstáli
1.A - Emilly Jirkalová -diplom
2.A - Klára Valečková-diplom a postup do krajského kola
6.B - Růženka Nguyen-čestné uznání
Všem patří velká gratulace a Klárce Valečkové držíme palce do krajského kola.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz