OČj - školní kolo

Dne 30. 11. 2016 se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se 12 žáků z 8. a 9. tříd. plnili 7 jazykových úkolů a psali slohovou práci na téma Moje vzlety a pády. Jedním z úkolů bylo přeformulovat víceznačné věty, hledali jsme frazémy, přepisovali jsme foneticky nespisovné tvary a zabývali jsme se významy slov. Do okresního kola postoupila tato

děvčata - na 1. místě Laura Švecová s 24 body z možných 33, na druhém místě Kristýna Gardoňová s 22 body a na třetím se umístila Sára Mizerová s 21 body. Školní kolo bude vyhodnoceno 5. 12. 2016 a oceněno drobnými cenami.

Mgr. Alena Borkovcová, garant OČJ

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz