Ocenění učitelů a žáků 2016

V historických prostorách chebské radnice se uskutečnilo tradiční předávání cen k příležitosti Dne učitelů. Předáváno bylo také ocenění městské Nadace Schola Ludus, které jsou žákům a učitelům udělovány za mimořádné studijní či pedagogické výsledky. Ocenění města Cheb převzala z rukou starosty města Petra Navrátila a místostarostky Daniely Seifertové p. učitelka Mgr. Alena Skalová. Ocenění nadací Schola Ludus obdržel p. učitel Mgr. Jan Forst a žákyně Petra Jelínková z 9.A. Karlovarský kraj pak odměnil bývalou dlouholetou ředitelku školy p. Věru Šinkovou Cenou hejtmana Karlovarského kraje.

Tisková zpráva MÚ Cheb

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz