Nové partnerství aneb němčiny se nebojíme

Rádi bychom naše žáky podpořili a zlepšili jejich jazykové dovednosti, proto jsme se rozhodli navázat nové partnerství s německou školou Pestalozzi-Mittelschule ve Weidenu. Hlavním cílem partnerství bude pořádání vzdělávacích, kulturních i sportovních akcí, které by měly odstranit jazykové bariéry a umožnit žákům poznání nových kultur.
V listopadu se uskutečnilo první setkání vedení obou škol, které bylo velmi přátelské. Rozhodli jsme se zapojit do projektu Kultura bez hranic – Setkávání Čechy Bavorsko 2017, které realizuje Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže a Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Byli jsme podpořeni a v roce 2017 se společně účastníme workshopu v Regensburgu.


V prosinci se naši žáci rozjeli na první návštěvu do Německa. Setkání provázel zpočátku ostych, ale pak se přeci jen naši žáci odhodlali a začali komunikovat s novými kamarády. Po malém občerstvení jsme se vydali do historického centra, kde jsme absolvovali velmi zajímavou prohlídku města. Navštívili jsme starou radnici a dozvěděli jsme, kolik společného měla naše vlast s městem Weiden. Následovala návštěva vánočních trhů a ochutnávka tamních specialit. Velký dík patří paní Daně Pflaum za zprostředkování našeho partnerství. Již nyní se těšíme na další setkání, které se uskuteční na naší straně.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz