Nová lávka přes Ašskou ulici

Vzhledem k množícím se dotazům a pochopitelným obavám rodičů týkajících se odstranění lávky přes Ašskou ulici informujeme, že dojde k výměně stávající lávky za novou, která by dle slov vedoucí investičního odboru měla být i kapacitně a kvalitativně funkčnější. Projektové přípravy v současnosti probíhají a k výměně lávky by mělo, dle ujištění, dojít v období školních prázdnin tak, aby nebyl narušen přístup ke škole a žáci nemuseli přecházet frekventovanou Ašskou ulici. Bližší informace o termínu provádění prací zatím nejsou známy. Odkaz na informaci o nahrazení lávky naleznete i v radničních listech na str. 3. https://www.cheb.cz/assets/File.ashx?id_org=5091&id_dokumenty=985377

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz