Návštěva žáků partnerské školy MS Netzschkau

Ve dnech 21. a 22. března školu navštívili žáci a pedagogové z partnerské školy v německém Netzschkau. Žáci 7. a 8. ročníku se mohli zdokonalit v komunikaci v německém jazyce. Společného programu se zúčastnilo 23 německých a 21 českých žáků za doprovodu pedagogů. V rámci akce si žáci školy připravili krátké přivítání a seznámení se školou a městem Cheb. Dále byli rozděleni na skupiny, kde se vystřídali v činnosti sportovní a výtvarné. Odpoledne pak společně navštívili Retro muzeum

GAVU a večer strávili kláním na Bowlingu Svatý Kříž. V úterý pak byla naplánována procházka městem a seznámení s pamětihodnostmi a zajímavostmi Chebu. Žáci se již těší na návštěvu německého Netzschkau, kam by měli zamířit začátkem června.

Fotogalerie

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz