Nadace Schola Ludus ocenila pedagogy a žáky

V prostorách obřadní síně chebské radnice se 27. března uskutečnilo tradiční předávání cen městské Nadace Schola Ludus, které jsou žákům a učitelům zdejších škol udělovány za mimořádné studijní či pedagogické výsledky. Ocenění Nadace Schola Ludus letos z rukou místostarosty Mgr. Zdeňka Hrkala převzala i naše kolegyně Mgr. Pavlína Hošnová. Z řad žáků byla oceněna Sára Mizerová. Ocenění města u příležitosti Dne učitelů si letos z obřadní síně odnesla Mgr. Hana Pultarová. Kolegyním děkujeme za dlouholetou a kvalitní pedagogickou činnost. Sáře dekujeme za vzornou reprezentaci školy a aktivní práci v žákovském parlamentu.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz