Milá děcka, byla by to pecka, nabídněme pomoc, omezíme nemoc! + Poděkování z Amica centrum.

O co kráčí? Pomoci prostřednictvím vlastní výroby roušek chebským seniorům žijícím v AMICA CENTRUM, s.r.o. LDN. Prověříte svoji manuální zručnost, vypracujete praktický úkol a ještě vykonáte dobrý skutek. Ten, kdo má chuť zapojit se do této dobrovolné činnosti, ušije 1 roušku, vloží ji do igelitového sáčku, který opatří svým jménem. Sáček pak zanese do vestibulu školy do 15. dubna. Tímto počinem ukážete i vy, že lhostejnost a netečnost

do dnešní doby nepatří. Děkujeme.

Možný vstup do školy: 
6. 4. – 8. 4.  9:00-12:00 a
14. 4. – 15 .4.  9:00 - 12:00

1. zazvonit na sekretariát školy
2. po otevření dát do označené krabice ve vestibulu školy
3. dodržovat nařízení vlády – odstup od druhých, pokud někoho uvidíte u krabice, počkejte venku, pokud uvidíte někoho přicházet, nevpouštějte jej do budovy.

Poděkování

Dobrých skutků nikdy není dost, mezi lidmi stavíme tím most. Pomáhejme nadále, dosáhneme finále! Veliké díky všem, ří přiložili ruku k dílu a pustili se do výroby roušek. První várka těchto ochranných pomůcek již byla odevzdána do AMICA CENTRUM s.r.o. k velké radosti klientů tohoto zařízení. Akce stále pokračuje až do 15. 4. 2020. Přejeme vám pěkné Velikonoce a hodně zdraví.

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz