Soutěž T-Profi

Dne 4. 4. 2024 se vybraní žáci pátého ročníku naší školy společně se studenty ISŠ Cheb zúčastnili osmého ročníku regionálního kola soutěže T- Profi, která se konala na ISŠTE v Sokolově. Pořadatelem této polytechnické soutěže byla Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Garantem našeho týmu byla firma Lagarde Spedition. Úkolem bylo postavit ze stavebnice Merkur pojízdný automobil s garáží a překážkami. Žáci naší školy sestavili veškeré příslušenství a základy automobilu. Studenti ISŠ pak měli za úkol dát automobil do pohybu pomocí elektrického obvodu. Vzájemná komunikace a aktivní spolupráce byla i přes věkový rozdíl účastníků velkým přínosem. Soutěž se všem dětem moc líbila. Obsadily 2. místo a už teď se těší na další ročník této úspěšné akce. 

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz