V rámci projektu Ahoj sousede! navštívili žáci 7. tříd Weiden

V úterý dne 4. prosince 2018 vyjel z Chebu autobus do Weidenu. Čeští žáci se setkali se žáky z partnerské školy v městském muzeu. Manažer projektu představil projekt, jeho spolufinancování z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020, resp. Dispozičního fondu Euregia Egrensis. Sdělil rovněž základní geografické informace o městě i regionu. Čeští a bavorští žáci si pak ve smíšených skupinkách prohlédli muzeum a získávali pestré informace (historie města, tradiční odvětví, odsun z Tachovska aj.). Následovala společná prohlídka města a občerstvení. Část žáků navštívila místní vodní svět a část nedaleký koncentrační tábor Flossenbürg. Bavorský ředitel pan Heribert Zeis velice pozitivně kvitoval společné setkání a akce. Je velice důležité, aby se odbourávaly jakékoli předsudky, obavy, ostych. Všichni si odnesli řadu nových dojmů a zážitků.

 

Zapsal: Richard Štěpánovský

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz