Adaptační pobyt žáků 6. ročníku v Loučné pod Klínovcem 2017 hodnocení

V pěti říjnových dnech, od 9. do 13. října, se třídy 6. A a 6. B s paními učitelkami Pavlínou Hošnovou a  Libuší Hudecovou zúčastnily adaptačního kurzu v Loučné pod Klínovcem. Žáci byli ubytovaní v hotelu Tri Star, v samostatné budově, kde měli nejen veškeré pohodlí, ale využívali zde hojně i velkou klubovnu, v níž byly pro ně připraveny tři besedy, jež vedli vážení hosté. Diskutovali s nimi o škodlivosti návykových látek, o bezpečnosti na internetu, o správném životním stylu. Žáci zde pracovali i v nejrůznějších

dílnách – vybarvili si mandely a pomocí jejich barevnosti se lépe poznávali, každý si pomocí šablon, barev a fixů vytvořil své vlastní originální tričko, pracovali též na skupinovém projektu, kdy měli výtvarně vyjádřit své největší zážitky z kurzu. Denně chodili za každého počasí na výšlapy horskou krajinou a nachodili tak více jak 40 kilometrů. Velkým zážitkem byla též návštěva akvária v blízkém německém městečku Oberwiesenthal. Součástí hotelu byla též tělocvična s nejrůznějším vybavením, v níž si žáci obou tříd uspořádali turnaj ve stolním tenisu. Třešinkou na dortu bylo i výborné stravování v hotelu. O tom, že se kurz povedl a splnil své očekávání – děti dvou tříd se vzájemně lépe poznaly a mají tak k sobě blíž, svědčí i písemné hodnocení, které děti napsaly po návratu do školy. Projekt je podpořen dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže, č. j. 11483/2016 (KK 01164/2017).

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz