Adaptační pobyt 6. ročníků v Loučné pod Klínovcem 2019

V říjnu 2019 se uskuteční čtyřdenní adaptační pobyt žáků 6. ročníku v Loučné pod Klínovcem. Cílem projektu (KK 01164/2019) je osvojení základních kompetencí v oblasti prevence rizikového chování, zdravého životního stylu a osvojení pozitivního sociálního chování a k rozvoji osobnosti žáků šestého ročníku. Žáci šestého ročníku se při přechodu na druhý stupeň musí přizpůsobit změně režimu, na který byli zvyklí. Dále se musí vypořádat se setkáváním s větším počtem nových pedagogů a s novými spolužáky. V

tomto prostředí pak aktuálněji hrozí rizika jako například šikana, ale i bez tohoto negativního jevu mají žáci často problém v oblasti sociální i výukové, o čemž svědčí nezřídka zhoršení prospěchu žáků na druhém stupni. Další oblastí, která často v dnešní době negativně ovlivňuje žáky, je nezdravý životní styl. Z těchto důvodů uskutečníme adaptační výjezd žáků na začátku docházky na druhém stupni, kde budou moci žáci získat dostatečné kompetence v oblasti sociálního chování a zdravého životního stylu prostřednictvím přednášek, seminářů a aktivit. Projekt je podpořen dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže.

 

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz