Jsem laskavec

Náš žákovský parlament „Zlaťáčci“ se aktivně zapojil do akce pořádané nadací Karla Janečka pro děti ve věku 6-15 let, ve které jsme si vyzkoušeli vykonat nezištný laskavý skutek v rámci Světového dne laskavosti. Tento happening měl za cíl zviditelnit důležitost tématu laskavosti v současném světě a inspirovat. Věnovali jsme svůj čas něčemu, co dává smysl. Svojí prací jsme zkrášlili nejen naše okolí, ale i vzájemné vztahy. Odměnou nám byla radost z vykonaného dobrého činu. Byli jsme pochváleni, získali poděkování a zažili příjemné zážitky. Skutečně jsme prožili, že laskavost vrací laskavost. Děkujeme.

 

ŽP

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz