Hurá do Blatné

Již poněkolikáté vyjeli naši šesťáci ve dnech 6. – 8. 9. 2023 na adaptační kurz do Horní Blatné, kde byli ubytováni v hotelu Modrá hvězda. Čekal je zajímavý, místy i fyzicky náročný dvoudenní program. 

Ve středu děti zahájily svůj kurz okruhem po naučné stezce Horní Blatná – Vlčí jámy, s místním lesníkem coby průvodcem všichni cestou určovali druhy stromů a rostlin, soutěžili mezi sebou, vítězové získali zajímavou odměnu. 

Ve čtvrtek dopoledne žáky navštívil člen Horské služby, poutavě jim vyprávěl o práci záchranářů, přednášku obohatil i o praktické ukázky  - žáci měli možnost vyzkoušet si ,,záchranářské náčiní“. Nakonec si každý mohl prohlédnout interiér auta HS, dokonce si v něm i posedět.

Odpoledne nastal ten okamžik, na který se všichni těšili. Pod odborným vedením děti absolvovaly lezecký program v Jindřišských skalách. Měly možnost vyzkoušet si lezení s horním jištěním na cestách různé obtížnosti, ti odvážnější pak slaňování v délce 16 metrů.

Žáci si z adaptačního pobytu přivezli řadu neopakovatelných zážitků, životních zkušeností, nových vědomostí a hlavně dobrou náladu.

J.M.

 

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz