Hodnocení „Školy v přírodě“

Školy v přírodě se v letošním roce účastnilo 35 žáků a 2 učitelé. Děti byly v rekreačním a školícím středisku „Pod kempem u Jesenice“  ubytovány  v  chatkách s terasou a sociálním zařízením. Doprava do rekreačního střediska byla zajištěna  autobusem. Cesta byla bezproblémová. V prostorách střediska bylo vše uklizeno, v chatkách si děti uklízely samy. Celkově ve všech námi využívaných prostorách byl pořádek a čisto. Množství a složení stravy odpovídaly potřebám a věku dětí, její kvalita byla vynikající. Děti si mohly přidávat. Během oběda a

večeře jim byl podáván čaj nebo šťáva, po celý den byla možnost doplnění pití do lahví, v době poledního klidu měly děti možnost nákupu dalšího pití a sladkostí v kiosku. Zdravotní péče byla zajištěna po celých 24 hodin. Během pobytu nedošlo k žádnému vážnějšímu úrazu.
Vybavení rekreačního střediska vyhovovalo našim potřebám, vyučování probíhalo v  učebnách vybavených školním nábytkem. Dopolední program byl připraven učiteli. Výuka probíhala dle učebního plánu. V areálu děti využívaly hřiště, houpačky a prolézačky. Odpolední program byl společný pod vedením vychovatelů. Všechny děti se zapojily do celotáborové  hry „Alenka v říši divů“. Dále pro ně byla připravena i  diskotéka. Škola v přírodě byla pozitivně hodnocena žáky i pedagogy.


Mgr.Kubalová Lucie

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz