Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Motto pro letošní ročník soutěže je čínské přísloví:

Daruješ – li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš – li ho lovit, dáš mu potravu na celý život.

Deset deváťáků si ověřilo své znalosti ve školním kole, které proběhlo v pátek 24. 11. 2023. Soutěžící řešili úkoly především z obecné a anorganické chemie. První tři místa obsadili žáci z 9.B, kteří postupují do 2. kola soutěže, které se uskuteční dne 14. 12. 2023 v Karlových Varech.

1. místo – Natálie Wesselá
2. místo – Tomáš Benedek
3. místo – Lukáš Čácha

Gratulujeme!

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz