Exkurze žáků v Terezíně

Dne 2. května 2023 naše škola měla možnost navštívit Památník Terezín a musím říci, že to bylo velmi dojemné, ale zároveň také zajímavé a naučné místo. Jako první jsme navštívili Muzeum ghetta, které přibližovalo život v ghettu během 2. světové války. Bylo velmi pozoruhodné, jak lidé dokázali přežít v takových podmínkách a jak se snažili udržet svoji důstojnost. Jako druhé jsme navštívili Magdeburské kasárny, která nám umožnila lépe poznat život zajatců. Poté jsme se šli podívat na Malou pevnost, která nám zase o trochu více přiblížila život v táboře a osudy jeho vězňů. Mohli jsme tam vidět malé stísněné cely, kde byli vězni drženi v nelidských podmínkách, dále sprchy, odšivárnu, holírnu, atd. Také jsme měli možnost projít si podzemní chodbou, která byla asi 500 metrů dlouhá. Jako poslední jsme navštívili krematorium, které v některých z nás vyvolalo smutek a hrůzu z toho, co se v tom místě dělo. Celkově to byla velmi zajímavá, naučná a emotivní zkušenost a návštěvu Terezína bych doporučila všem, koho zajímá historie a tak trochu i lidská tragédie.

Autor: Natálie Wesselá (8.B)

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz