Exkurze – Národní muzeum Praha – 15. 11. 2023

Žáci devátých ročníků měli příležitost v rámci projektového dne navštívit expozice Národního muzea v Praze. Po vstupu do areálu byli mile překvapeni rozmanitostí expozic, které si postupně prošli. Potom absolvovali připravený program. V komentované prohlídce byli seznámeni s hlavními érami pravěku a jejich obyvateli. V jednotlivých sálech byla expozice zaměřena na nejtypičtější představitele hlavních skupin živočichů a rostlin. Pomohli jim i věrné rekonstrukce pravěkých organismů, např. trilobitů, dinosaura nebo mamuta. Během prohlídky společně zjistili, co jsou to zkameněliny. Na některé si dokonce mohli i sáhnout.  Čas strávený v muzeu utekl jako voda a mnozí litovali, že je čas návštěvu ukončit. Ve vlaku si sdělovali své dojmy a byli velmi rádi, že se této exkurze zúčastnili.

J.M.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz