Exkurze do Terezína a Lidic

Dne 26. května 2017 jsme se vydali na exkurzi do Terezína a do Lidic. Jelikož jsme devátá  třída, vypravili jsme se tam právě proto, že se o tomto tématu učíme. V Terezíně jsme navštívili Malou pevnost, kde jsme chodili s průvodkyní a měli jsme možnost vše vidět  na vlastní oči. Při procházení podzemní chodbou nám běhal mráz po zádech, protože jsme si uvědomovali, co se zde skutečně dělo za hrůzy. Také jsme měli možnost zhlédnout krátký film s dochovanými záběry a kresbami malířů uvězněných v budově smrti, hrůzy a strachu. Tím naše prohlídka končila a my se mohli

přesunout autobusem do Lidic.

Zde jsme také zhlédli krátký film o tom, co předcházelo vypálení celé obce. Následně jsme se přesunuli k prohlídce ostatních expozic. Nejvíce mě oslovily fotografie celých rodinných klanů, které byly buď zavražděny, nebo deportovány. Nejvíce mě u srdce ale píchlo při čtení dopisů od lidických dětí, které žádaly o chlebové kůrky a hrneček vody. Následující den byly poslány na smrt. Myslím, že tato exkurze pro nás byla velkým přínosem, protože jsme si uvědomili, jak dobře se dnes máme. Zároveň jsme se ale mohli na vlastní oči přesvědčit, jaké hrůzné činy se v době 2. světové války konaly. Proto vás vyzývám, abyste konali a šířili dobro a lásku, ne zlo a válku.


Laura Švecová IX.B 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz