Exkurze do Národního muzea

Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 se část žáků 9. tříd zúčastnila exkurze do Národního muzea v Praze. Prohlídka na téma ZÁZRAKY EVOLUCE trvala přibližně dvě hodiny. Byla rozdělena na šest částí - do šesti prohlídkových sálů. V prvních dvou prohlídkových sálech jsme spatřili expozici mořských živočichů včetně zavěšeného modelu krakatice obrovské měřící 17 metrů. Třetí, čtvrtá, pátá a šestá expozice obsahovala suchozemské a obojživelné živočichy, od kleštíka včelího s rozměry 1 mm až po největší kostru plejtváka myšoka dlouhého 23 metrů. Výlet do nové, moderně pojaté přírodovědecké expozice se žákům velice líbil a všechny nadchl a velmi zaujal.

Jitka Markgrafová

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz