Den otevřených dveří je za námi

V úterý 27. března proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Zavítaly k nám děti ze sousední mateřské školy, aby se podívaly, co je v září čeká. Naši žáci jim dělali průvodce. Děti si zahrály na školáčky, prohlédly si prostory školy a své pohybové dovednosti nám předvedly v tělocvičně, kde pro ně byla připravena překážková dráha a sladká odměna. V odpoledních hodinách nás navštívili rodiče a děti, kteří budou našimi novými žáky. Věřím, že se jim u nás líbilo a těšíme se na ně u zápisu.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz