Den otevřených dveří

V úterý 28. 2. se na naší škole konal Den otevřených dveří.  V tento den měla široká veřejnost možnost zhlédnout nejen prostory školy, ale především průběh vyučovacích hodin. Průvodci jim byli naši žáci druhého stupně, kteří se této role zhostili na výbornou.
Zavítalo k nám téměř padesát dětí z nedaleké mateřské školky, pro které bude naše škola další vzdělávací institucí v jejich životě. Děti si vyzkoušely roli žáků, počítaly, psaly, zpívaly a dokonce si zasoutěžily při hodině tělesné výchovy, kterou pro ně připravili žáci 8. B pod vedením pana učitele Forsta. Dětem se u nás moc líbilo a věřím, že tomu bude i v budoucnu.

Velkou pochvalou nám bylo kladné hodnocení rodičů za hezké prostředí a vybavenost školy pomůckami. Nejvíce však ocenili kvalitu výuky a milý přístup paních učitelek. Upoutala je především metoda čtení Sfumato a široká nabídka zájmové činnosti. Doufám, že jsme přesvědčili i ty rodiče, kteří se ještě rozhodovali, kam své dítě přihlásit. Věřím, že pro ně budeme tou nejlepší volbou.
Děkujeme za návštěvu a těšíme na shledání s vámi.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz