Dějepisná olympiáda 2018/19

Dne 19. 11. 2018 se konalo školní kolo Dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „Za poznáním, za obchodem i prací aneb Cesty jako tepny civilizace". Školní kolo podle výpovědi žáků bylo zábavné. Nejvíce chybných odpovědí bylo v otázce – Kde stojí nejstarší dochovaný most u nás (v Písku) a kterou řeku přemosťuje (Otavu). Školního kola se zúčastnilo 10 žáků z 8. a 9. třídy, do okresního kola postupují – z 1. místa Jakub Řehák, z 2. místa Samuel Stuchl a z 3. místa Iveta Nguyen. Postupující obdrželi studijní materiál pro okresní kolo, budeme jim držet palce.

Mgr. Alena Borkovcová

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz