Dějepisná olympiáda

Dne 20. 11. 2017 se konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Zúčastnili se ho žáci 9. tříd. Tematickým  zaměřením  47. ročníku byly události v Československu v letech 1918 – 1938, tedy učivo, které se ve škole ještě neprobíralo.  Výsledky záležely na domácí přípravě jednotlivců podle zadaných stránek v učebnici. Nejtěžším úkolem bylo hledání  histor. chyb v textu, pojmenování prvorepublikových podniků a jejich loga. Maximální počet bodů byl 65.
Výsledky:

1. místo – Kušnír Jiří, 40 bodů
2. místo – Žikovský Radek, 37 bodů
3. místo – Kristýna Vu Ngoc,36 bodů
4. místo – Nováková Anna, 35 bodů
5. místo – Libuše Nguyenová a Šurová Hana, 33 bodů
6. místo – Michalco Michal, 27 bodů
7. místo – Vaidiš Daniel, 26 bodů
8. místo – Škabrada Matěj, 23 bodů


Do okresního kola, které se bude konat v lednu 2018, postupují první tři – gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.

A. Borkovcová

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz