Členové žákovského parlamentu pomohli zazimovat Chebský hrad

Žáci pomohli zazimovat Chebský hrad Čtyřiadvacet členů žákovského parlamentu ze 3. až 9. třídy se v areálu památky pustilo do hrabání listí a sběru kaštanů. „Strávili jsme podzimním úklidem celé dopoledne. Opekli jsme si špekáčky a jako bonus se děti od místního sokolníka leccos dozvěděly o dravých ptácích," uvedla učitelka Eva Solařová, která skupinu na akci doprovázela.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz