ČESKO – NĚMECKÉ PARTNERSTVÍ

 

V pátek 23. března podepsali zástupci chebských a německých škol smlouvy o partnerství. Akce se uskutečnila v obřadní síni chebské radnice. Této významné události se zúčastnili starostové partnerských měst, představitelé města Chebu Mgr. Zdeněk Hrkal, Ing. Michal Pospíšil, zástupci odboru školství a zplnomocněnec vlády Horního Falcka Richard Glombitza.

 

Obě školy - 3. základní škola Cheb a Pestalozzi – Mittelschule Weiden a 4. základní škola Cheb a Markus-Gottwalt Mittelschule Eschenbach zahájily spolupráci již na podzim roku 2016. V rámci této spolupráce jsou organizovány aktivity, jak pro učitele, tak především pro žáky obou škol. Žákům se tak naskýtá příležitost zdokonalit se v cizím jazyce, navázat nové kontakty a přátelství. Mohou poznávat region partnerské země, její zvláštnosti, zvyky
a kulturu. Rozvíjejí mezilidské vztahy, vzájemnou spolupráci a solidaritu.
Učitelé mají možnost předávat si zkušenosti, pronikat do vzdělávacího systému jiné země nebo najít novou inspiraci pro svou výchovně vzdělávací činnost. 

 Ředitelé škol podpisem smlouvy stvrdili toto partnerství a zavázali se k další spolupráci.

Velké poděkování patří žákům flétnového souboru ZUŠ Cheb pod vedením Zdeňky Horské, kteří svým vystoupením zpříjemnili chvilky této významné akce.

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz