Ahoj sousede!

3. základní škola v Chebu realizuje česko-bavorský projekt „Ahoj sousede!“. Bavorským partnerem je Město Weiden, resp.  Pestalozzi-Mittelschule Weiden, se kterou chebská škola spolupracuje již řadu let.

Díky společnému projektu se vybraní žáci chebské školy účastnili ve dnech 26. – 28. listopadu 2018 „školy v přírodě“ v bavorském Wunsiedelu. Nachází se zde moderní ubytovací zařízení pro mládež zaměřené právě pro akce škol. Pro žáky je zde pestrá nabídka různých aktivit. Žáci se zde učili například rozdělávat oheň různými způsoby (pomocí křesadla, luku aj.), mohli si také porovnat svou fyzickou zdatnost na lezecké stěně. Žáci získali v

místním Fichtelgebirgsmuseu řadu pestrých informací o regionu a hornofrancké kultuře. Vyzkoušeli si zde i různá řemesla. Žáky čekala i prezentace dravců i návštěva obor se středoevropskou zvěří v nedalekém Mehlmeiselu. Pan ředitel Pavel Černý i jeho bavorský protějšek pan Heribert Zeis velice pozitivně vnímají možnosti realizace společných přeshraničních akcí. Je třeba poznávat své sousedy a již malým dětem rozšiřovat obzory. V bavorské škole je i řada žáků, kteří se učí český jazyk. V rámci společného projektu jsou plánovány během školního roku 2018/2018 další poznávací aktivity (výlety) a ještě jedna delší „škola v přírodě“.

Projekt je realizován v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020, resp. Dispozičního fondu Euregia Egrensis.

Zapsal: Richard Štěpánovský

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz