3. ZŠ má talent 2018

V pátek 22. června se na naší škole odehrála akce zvaná „3. ZŠ má talent“. Je to talentová soutěž, která je v režii žákovského parlamentu, složeného z členů jednotlivých tříd prvního a druhého stupně, a celou akci si pořádají a organizují děti samy. Letos jsme oslavili již 5. ročník a padl i rekord v počtu 54 soutěžících. Soutěž obsahuje čtyři kategorie – hra na hudební nástroj, zpěv, mluvené slovo a tanec. Koná se v tělocvičně, kde je dostatek místa pro velké publikum, které tvoří žáci i učitelé. Hlavní slovo má porota, ve složení Hana Houdková, Slávka Šmídková - paní vychovatelky, Filip Eliáš a Natálie Šinková – zástupci ŽP, ale přesto publikum dávalo najevo své emoce a ocenilo účastníky upřímným potleskem. I přes velkou

trému a konkurenci se všechna vystoupení povedla. V závěru nás navíc potěšila dvě nesoutěžní vystoupení, pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Heleny Müllerové a taneční duo „Brejkdenc bradrs“ Lukáš a Jirka. Děkujeme soutěžícím za účast. To, že jste nezískali prvenství, neznamená, že to vzdáte. Všichni přeci máme talent a ten se musí rozvíjet. Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci a těšíme se na další ročník.

Vyhodnocení jednotlivých kategorií:

zpěv: 
1. místo – Tereza Odstrčilová, Daniela Skočilová, Ellen Lukáčová – 2. B
2. místo – Eliška Cábková – 2. B
3. místo – Sára Smitková – 2. A

hra na hudební nástroj:
1. místo – Štěpánka Boháčková – 5. B
2. místo – Kristýna Plášilová – 6. A
3. místo – Vojtěch Sládek – 4. B

mluvené slovo:
1. místo – Miroslav Frýbl – 5. A
2. místo – Bára Smoláková – 5. A
3. místo – Pavel Čáp – 2. A

tanec:
1. místo – Nella Hlaváčová – 7. A
2. místo – Sára Andreasová, Samanta Štěrbová – 5. A
3. místo – Bára Smoláková, Nikola Schiereichová – 5. A

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz