100 let od vzniku Československé republiky

Ve čtvrtek dne 25. října 2018 se na 3. základní škole v Chebu konal projektový den k 100.výročí vzniku Československa.  Ve škole bylo rozmístěno celkem deset stanovišť. Ráno dostali žáci kartičky na známky a informace od svých třídních učitelů. Také se rozdělili na skupiny,aby mohli mezi sebou soutěžit. Poté chodili na jednotlivá stanoviště, jimiž byly Historie vzniku ČSR, Život před sty lety, Významné osmičky, Prvorepubliková móda, T. G. Masaryk, Státní symboly, Písničky z období 1. republiky a spousta dalších. Na každém stanovišti  žáci sledovali prezentaci  k danému tématu. Poté se zapojili do mnoha zajímavých aktivit, které si pro ně připravili jejich spolužáci z 8. a 9. tříd - klečení na hrachu s ukazovátkem na rukách, skládání puzzlí se slovy české

hymny, věnovali jsme své republice přání….. Po skončení akce následovalo vyhodnocení a vítězné družstvo dostalo sladkou odměnu.

Projektový den žáky velmi bavil, dozvěděli se mnoho informací o vzniku naší republiky. Za všechny, kteří si připravovali prezentace, mohu říct, že bylo velmi těžké mluvit šest hodin v kuse a udržet si pozornost posluchačů.Vyzkoušeli jsme si náročnou práci učitelů. Myslím ale, že se všichni snažili a že se nám nakonec povedlo  vše zvládnout.  Děkujeme učitelům naší školy, kteří nám pomáhali a aktivně se zapojili  do  projektu. Projektový den byl zajímavým a velmi přínosným zpestřením obyčejných školních dnů.

Karolína Pechová, IX. A, 3. ZŠ Cheb

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz