Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

V úterý 11. ledna absolvovaly děti ze školní družiny 3. ZŠ vycházku kolem řeky na Zlatém vrchu s naším kolegou, botanikem Jiřím Brabcem. Prohlédly si bobří okusy, seznámily se s muzejním vycpaným bobrem a dozvěděly se informace ze života těchto zvířat. Zpráva a fota na facebooku Muzea.

V souboru naleznete aktuální informace k režimu testování Covid-19 od 1. 1. 2022 a rovněž postup v případě pozitivních výsledků. Přejeme negativní výsledky, pozitivní myšlení v novém roce.

 

Vedení školy přeje všem zaměstnancům, žákům, rodičům, přátelům příjemné a klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a pohody do nového roku 2022. Videopřání zde.

Vážení rodiče, naše škola je i pro školní rok 2021/22 partnerem v projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“, podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (dále jen „OP PMP“) v rámci specifického cíle 1 (dále jen“ SC I“) spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „FEAD“) a ze státního rozpočtu ČR.  V rámci tohoto projektu je umožněna aktivita: Poskytnutí bezplatné stravy dětem v hmotné nouzi v zařízeních školního stravování (trvání aktivity od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022).

od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 mohou rodiče (zákonní zástupci) žáků Vašich škol na příslušných pobočkách úřadu práce přihlásit své děti, které nejsou v současné době zapojeny v projektu, do stravování v projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022 ve 2. pololetí (únor 2022 – červen 2022).

Rozhodné období pro stravování pouze ve druhém pololetí je stanoveno takto:

• 1. 1. 2022 – 31. 1. 2022 pro zařazení dítěte do stravování ve druhém pololetí školního roku.

Přičemž současně platí, že

• podmínka hmotné nouze je naplněna kdykoli v průběhu rozhodného období pro stravování pouze ve druhém pololetí, vymezeného pro danou projektovou žádost;

• Úřady práce vydávají potvrzení o zapojení do projektů během měsíce ledna 2022;

• strava musí být zkonzumována dítětem v zařízení školního stravování;

• podpora žáků ZŠ není omezena typem ZŠ.

Pokud se nabídka vztahuje na Vás, případně víte o spolužákovi Vašeho syna/dcery, který by měl na dávku nárok, prosím o předání informace rodičům, aby se v případě zájmu obrátili na Úřad práce v Chebu, kde získají další informace a to v termínu do 31. 1. 2022.

Děkuji za součinnost.

Mgr. Pavel Černý

V pondělí 25. října 2021 přijeli žáci ze ZŠ Doubravčice na výměnný dvoudenní pobyt. Přespání bylo naplánováno ve 3. základní škole Cheb pod dozorem paní učitelky Michaely Korbičkové a dvou učitelů z partnerské školy. 

Po setkání na chebském nádraží se žáci vydali po časové ose na Jánské náměstí, kde je čekala hravě pojatá prohlídka města Chebu s divadelními herci v rolích šaška, purkmistra, kramářky, poutnice a ti sehráli dokonalé divadlo v duchu středověku. Úkolem účastníků prohlídky bylo poskládat plánek vlastního domu, aby je nevyhostili z města Chebu, avšak nebylo to jednoduché, jelikož bylo zapotřebí plnit různé úkoly, ze kterých získávali části domu. Byly celkem čtyři. Při plnění úkolů  žáci získávali

V prvním měsíci nového školního roku se žáci tříd 6. A a 6. B zúčastnili adaptačního pobytu v Krušných horách. Navštívili jsme Horní Blatnou, malebnou vesničku blízko Německých hranic u Božího Daru. Žáci se kromě jiných aktivit dozvěděli vše o listnatých, ale i jehličnatých stromech, o jejich výsadbě, v jakém ročním období se který strom sází a také si vysadili svůj strom.

Po dvou letech jsme se opět sešli v lesoparku na Zlatém Vrchu na běžeckém závodě. Tentokrát s učitelkami z 3. ZŠ vítala malé závodníky i Fanynka-maňásek, který přišel povzbudit všechny malé i velké závodníky. Celkem 42. Zlatou míli běželo 73 závodníků a závodnic.

Oznamuji vyhlášení ředitelského volna dne 22. 12. 2021 v souladu s §24 školského zákona č. 561/2004 Sb.  z důvodu zhoršení situace v oblasti vyhlášených karantén v důsledku šíření nákazy Covid-19. Školní jídelna a družina bude též uzavřena. Výuka před Vánoci končí 21. 12. 2021 pro 1. stupeň 4 vyučovací hodinou, pro 2. stupeň 5 vyučovací hodinou. Děkujeme za pochopení!

Škola uzavřela smlouvu s Městem Cheb. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele bezúplatně vykonávat v souladu se směrnicí č. 20/2021 Vnitřní oznamovací systém města Chebu a zřízených příspěvkových organizací, ve

znění pozdějších předpisů. Směrnici i přístup naleznete na stránkách města www.cheb.cz.

Ve spolupráci s domácím oddílem HC Hvězda Cheb bylo naplánováno datum turnaje „Chebské školní ligy“ v termínu, kdy do Chebu zavítá světová házená v podobě mezinárodního turnaje juniorek a žen O štít města Chebu. I přesto, že je v tomto čase obsazenost haly velká, na začátku týdne v pondělí 22. listopadu se povedlo najít dopoledne prostor právě pro základní školy a první turnaj „Chebské školní ligy“. Symbolicky se tak otevřel týden, který se dá nazvat svátkem házené v Chebu.

 

Dne 3.12.2021 proběhly závody v plavání. Závodů se zúčastnili žáci pátých tříd. Naše družstvo ve složení - Vajsová, Veselá, Větříčková, Podušková, Slavíčková, Břízová, Kubal, Slavíček, Streicher, Kletečka, Černý a Holub, obsadilo krásné třetí místo. Gratulujeme!!!!

Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 se část žáků 9. tříd zúčastnila exkurze do Národního muzea v Praze. Prohlídka na téma ZÁZRAKY EVOLUCE trvala přibližně dvě hodiny. Byla rozdělena na šest částí - do šesti prohlídkových sálů. V prvních dvou prohlídkových sálech jsme spatřili expozici mořských živočichů včetně zavěšeného modelu krakatice obrovské měřící 17 metrů. Třetí, čtvrtá, pátá a šestá expozice obsahovala suchozemské a obojživelné živočichy, od kleštíka včelího s rozměry 1 mm až po největší kostru plejtváka myšoka dlouhého 23 metrů. Výlet do nové, moderně pojaté přírodovědecké expozice se žákům velice líbil a všechny nadchl a velmi zaujal.

Jitka Markgrafová

 

Žáci pomohli zazimovat Chebský hrad Čtyřiadvacet členů žákovského parlamentu ze 3. až 9. třídy se v areálu památky pustilo do hrabání listí a sběru kaštanů. „Strávili jsme podzimním úklidem celé dopoledne. Opekli jsme si špekáčky a jako bonus se děti od místního sokolníka leccos dozvěděly o dravých ptácích," uvedla učitelka Eva Solařová, která skupinu na akci doprovázela.

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Soutěž je rozložena na několik týdnů, podle jednotlivých kategorií a začíná 1. října.

Celkem se v kategorii A2 (2. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 3117 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 36. Na předních místech se umístila Lucie Fantová a Daniel Smitek.

Celkem se v kategorii A (3.-5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 13728 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 224. 1. místo obsadil Vojtěch Jamelský a postoupil do krajského kola. 2. místo Adéla Hamrová a 3. stupínek obsadila Zoe Panenková.

Celkem se v kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 21091 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 636. V letošním roce se přihlásilo velké množství žáků z naší školy. 1. místo získal Tomáš Prokop, 2. místo Štěpán Prokop a 3. místo obsadila Natálie Wesselá.

Postupující se 5. listopadu účastnili KK v Karlových Varech, kde si poměřili síly se stejně nadanými žáky. Vojtěch Jamelský skončil mezi prvními pěti. Všem soutěžícím patří pochvala a gratulace vítězům.

za tým LO E. Solařová

 

Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda se konalo v úterý 2. 11. 2021. Nad patnácti úlohami si lámalo hlavu celkem 16 vybraných žáků z 6. – 9. tříd. Nejvíce se dařilo žákům 8. ročníku. Blahopřejeme!

Dne 16. listopadu 2021 se od 16 hodin uskuteční setkání zákonných zástupců v rámci projektu ESF - Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb III, r.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018317. Tématem tohoto setkání bude trénink paměti. Lektorem je pan Aleš Procházka.

Dne 13. 10. si žáci 8. a 9. ročníků prověřili své znalosti z oboru fyziky, zeměpisu, přírodopisu v přírodovědném Klokanovi.

V prvním měsíci nového školního roku se žáci tříd 6. A a 6. B zúčastnili adaptačního pobytu v Krušných horách. „Navštívili jsme Horní Blatnou, malebnou vesničku blízko Německých hranic u Božího Daru. Ubytovaní jsme byli v krásném horském hotelu Modrá Hvězda," říká třídní učitel 6. A. Jakub Kotal. „Navštívili jsme Horní Blatnou, malebnou vesničku blízko Německých hranic u Božího Daru. Ubytovaní jsme byli v krásném horském hotelu Modrá Hvězda," říká třídní učitel 6. A. Jakub Kotal.

První den čekala žáky naučná beseda s Karlem Picutou. „Jako první vyrazila na třídenní pobyt 6. B. Žáci se dozvěděli vše o listnatých, ale i jehličnatých stromech, o jejich výsadbě, v jakém ročním období se který strom sází a také si žáci vysadili svůj strom. Následovala asi desetikilometrová vycházka po okolí a místních lesích. Další den žáky čekala velmi zajímavá přednáška se Stanislavem Kabešem z horské služby, kde se školáci dozvěděli, jak se mají chovat na horách, jaké nástrahy pobyt v horském terénu přináší a co by rozhodně neměli opomenout, než se do hor vydají,“ pokračuje třídní učitelka 6. B Monika Trykarová.

Šesťáci z "béčka" navštívili místní muzeum. „Stálá expozice je věnována dějinám těžby a zpracování cínové rudy v okolí krušnohorských městeček Horní Blatné a Božího Daru. Ukazuje sbírky mineralogie, cínového nádobí a modelů důlní techniky. Muzeum je součástí naučné stezky Horní Blatná – Vlčí Jámy, kam jsme se posléze vydali. Nechyběl ani výšlap na rozhledu na Blatenském vrchu," popisuje Monika Trykarová.

Třída 6. A o týden později neměla štěstí na tak dobré počasí, proto byl program pobytu trochu odlišný. „Kromě přednášek obou pánů děti zažily exkurzi v místní firmě Blex, která již 102 let vyrábí cedníky, pečicí formy či vánoční formičky. Kvůli dešti se vycházka na Blatenský vrch mohla uskutečnit až ve večerních hodinách a kromě návštěvy krásných Vlčích jam si děti užily i chození s baterkami kolem Blatenského příkopu. Ve zbývajícím čase se učitelé s dětmi věnovali seznamovacím aktivitám, hrám pro rozvoj spolupráce či komunikace. Společně strávený čas v krásném prostředí a zajímavým programem byl ten nejlepší začátek školního roku, jaký jsme si mohli přát,“ dodává Jakub Kotal.

Zdroj: https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/sestaci-na-3-zakladni-skole-v-chebu-odstartovali-skolni-rok-na-cestach-20211001.html

Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Tento projekt realizuje Národní pedagogický institut ČR. Díky jejich nabídce seminářů dalšího vzdělávání, ale i možnosti koučinku a mentoringu se nepřestáváme dále vzdělávat. Výhodou je, že si témata kurzů nebo odborné konzultace vybíráme podle našich potřeb, a navíc se konají přímo u nás ve škole, případně online.

 

Série školení v rámci projektu míří k prohloubení našich znalosti a dovedností práce s rozmanitou třídou, pomáhají nám osvojit si způsoby, jak podpořit každé dítě, ať už nějak znevýhodněné či nadané. Projekt pomáhá také s tím, jak zlepšit zapojení

Po dvou letech jsme se opět sešli v lesoparku na Zlatém Vrchu na běžeckém závodě, který se koná každý rok na podzim. Tentokrát s učitelkami z 3. ZŠ vítala malé závodníky i Fanynka-maňásek, který přišel povzbudit všechny malé i velké závodníky. Fanoušků a fanynek se kolem tratě sešlo opravdu hodně - maminky, tatínkové, babičky, tety, kamarádi, spolužáci. Všichni byli úžasní, protože se nedali odradit deštěm, který propukl ráno a byl opravdu vytrvalý. Pořadatelům se hodně ulevilo, když před startem prvního závodu přestalo pršet!!! Pak už šlo vše jak na drátku. Celkem 42. Zlatou míli běželo 73 závodníků a závodnic. Nejvíce obsazenou kategorií byla kategorie E 350m Hoši a kategorie D 700m Dívky. Opravdoví hrdinové byli malí prckové - děti v předškolním věku, kterých celkem běželo 14. Někteří si rovinku zaběhli hned několikrát. Neskutečný byl výkon maličkého Jakuba Gillara!!!! Velice milé je, že rodiče těchto malých dětí v roce 1995 tento závod běželi jako žáci a dali mu jméno Zlatá míle. Děkujeme všem a těšíme se na další Míli.

Fotogalerie níže a na https://www.rajce.net/a17497067

Mirka Špalková, hlavní organizátor

Jazyková příprava cizinců na 3. ZŠ Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace -  určená škola

  1. Žák může být do třídy s jazykovou přípravou zařazen na základě žádosti ZZ, formuláře žádostí v různých jazycích jsou v příloze ke stažení.
  2. Do třídy mohou být v letošním školním roce zařazeni žáci – cizinci, kteří jsou v ČR méně než 24 měsíců.
  3. Učitelka pověřená vedením jazykové přípravy se žákem, který nově přijde do školy, vyplní formou rozhovoru vstupní testy (ČJ a M) – určí se úroveň znalostí českého jazyka a stanoví se počet hodin jazykové přípravy v týdnu, stanoví se rozvrh pro daného žáka.
  4. Ve skupině pro jazykovou přípravu je počet žáků stanoven na 2 – 10. V případě většího počtu žáků bude otevřena nová skupina.
  5. Výuka bude probíhat podle stanovené úrovně znalostí žáků každý den 4 vyučovací hodiny nebo vybrané dny v týdnu vždy 4 – 5 hodin.
  6. Po absolvování asi 100 h se provede kontrolní test (formou rozhovoru), v případě významného posunu žáka, je možné ho přeřadit zpět do kmenové třídy, jinak žák pokračuje v jazykové přípravě.
  7. Po absolvování 200 h se provede druhý kontrolní test, který by měl potvrdit posun žáka, potom je možné ho přeřadit do kmenové třídy – žák získá doporučení, jak pokračovat v získávání kompetencí v českém jazyce v
Strana 1 z 15

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz