Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Dne 27. 3. 2023 proběhl olympijský víceboj na základní škole ve Františkových Lázních, kterého se zúčastnili žáci z 8 základních škol. Děti měly 5 disciplín: trojskok, medicinbal, švihadlo, kliky, běh 1000m a dribling. Všichni děti odvedly skvělé výkony, v nelehké konkurenci. Na 2. místě jednotlivců obstála žákyně naší školy Tereza Markusová z 8. A, která postupuje do krajského kola, které proběhne 29. 5. 2023 v Atletickém stadionu v Ostrově. Všem, kteří se zúčastnili, gratuluji. I přes náročnost disciplín, odvedli opravdu SKVĚLÉ VÝKONY!

Natálie Vrbová

Vážení rodiče, na den 17. 4. 2023 vyhlašuji ředitelské volno z důvodu školení všech vyučujících.

Pro žáky 1. stupně bude připraven náhradní program pod vedením asistentů pedagoga. Zvažte prosím přítomnost žáků ve škole. Vyplňte, prosím, vybrané možnosti – přítomnost žáků ve škole, ve školní družině a zájem o oběd v ŠJ v dotazníku. Dotazník vyplňte podškolním účtem žáka na googlu. Odkaz na dotazník:

https://forms.gle/ufrfFHgjJiM5WY7M7

Žákům 2. stupně výuka odpadá. Vyplňte, prosím, zájem o oběd v ŠJ v dotazníku. Dotazník

vyplňte pod školním účtem žáka na googlu. Odkaz na dotazník:

https://forms.gle/MeBgYDvGNKmMFyJQ9

Termín vyplnění – do pátku 31. 3. Dle zjištěného zájmu budete 5. 4. informováni o organizaci dne. Děkuji za pochopení.

 

ředitel školy.

1. místo vyhrála Eliška Podušková ze 3. ZŠ Cheb.

Nejlepší čtenáři z celého Chebska opět poměřili své síly ve čtenářské soutěži Andersenova výzva. Soutěž je určena pro žáky šestých ročníků ze základních škol z celého Chebska. Poprvé byla tato soutěž pořádána v březnu 2019. Další dva roky organizaci této akce překazil covid, ale v minulém roce už se zase četlo. Letos se konalo regionální kolo ve středu 22. března v naší základní škole a zúčastnilo se ho celkem 21 dětí z 11 škol. Cílem soutěže je motivovat ke čtení zejména starší děti ve věku 12 až 13

V okresním kole recitační soutěže, které proběhlo 23. 3. v DDM Sova, se celkem potkalo 80 soutěžících. Ti byli rozděleni do kategorií podle věku. Naši školu v každé kategorii reprezentovali 3csólisté. V 0. kategorii prvňáčků soutěžil Tomáš Silovský, Anna Janovcová a Nina Ouřadová. V další velmi prestižní kategorii recitoval Miroslav Holub, Jiří Vopálenský a Amálie Mahdalová. Velmi početná byla také 2. kategorie, kde svou báseň přednesla Terezka Kulhánková, Karolína Slovenkai a Růženka Hong An Nguyen. Ta svým výkonem porotu zaujala a obsadila 1. místo. Gratulujeme! Postupuje tak do krajského kola a my jí budeme držet palce! Musíme však poděkovat všem recitátorům za krásné výkony a vzornou reprezentaci naší školy. Děkujeme.

m.š.

Dne 23. 3. 2023 proběhlo na 5. ZŠ v Chebu okresní kolo soutěže Angličtina nás baví, kterého se zúčastnili žáci z 11 základních škol.  Všichni žáci byli výborní, v nelehké konkurenci výborně obstála žákyně naší školy Natálie Pulková ze 4.A,  která postoupila do krajského kola.

Monika Trykarová

 

Dne 20. 3. 2023 se uskutečnila ve škole vědomostní soutěž A-Z kvíz. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích - 4. a 5. ročník.

Výsledky:

4.ročník
1. Nguyen Thien An
2. Vršan Jan
3. Nguyen Thi Bich Ngan,, Kulíšek Kryštof Jiří

5. ročník
1. Vondra Jakub
2. Chmel Jakub
3. Varvařovská Anna, Fodorová Tereza

 l.k.

Dne 22.3.2023 se uskutečnil na 1. stupni projektový den - Den vody. Žáci  během dne navštěvovali různá stanoviště, na kterých plnili úkoly. Postupně pomocí mikroskopu hledali  a zakreslovali trepku, měřili pH vody a zkoušeli různé pokusy. Seznámili se s koloběhem vody a zjišťovali, jak se voda dostává do jejich domovů.  Následovala i chvilka výtvarné činnosti, při které vznikly krásné koláže. Tento den nesměla chybět ani písnička o vodě. Další hodinu strávili žáci s hasičem, který nám představil vodu jako nezbytnou součást našeho života, ale  i  jako nebezpečný živel. Žáci se vypořádali s úkoly na výbornou a zábavně-naučný den si pěkně užili.

l.k.

 

Žáci školy si vyzkoušeli tradiční soutěž Matematický klokan. V pátek 17  3. 2023 se konalo celostátní kolo matematické soutěže Klokan, určené ve čtyřech kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamin a Kadet žákům 2. - 9. ročníků ZŠ. Níže výsledková listina žáků školy.

Ve středu 15. března se v naší škole uskutečnil projektový den k příležitosti Evropského dne hudby. Tento den byl pro naše žáky zábavným způsobem, jak se seznámit s hudbou a tancem různých evropských zemí. Žáci byli rozděleni do skupin podle náhodně vybraných států, které reprezentovaly během projektového dne. Každá skupina si připravila vystoupení, které potom předváděla žákům prvního stupně. Některé skupiny předvedly tradiční tance, zatímco jiné se rozhodly zazpívat písně ze svých zemí. Poté, co každá skupina ukázala své umění, se děti sešly na společné prezentaci, kde si navzájem ukázaly, co si připravily. Bylo to skvělé, jak se děti mohly učit od sebe navzájem a sdílet své kulturní zvyky. Celý projektový den byl úspěšným způsobem, jak oslavit Evropský den hudby a zároveň umožnit našim žákům objevovat a učit se o jiných kulturách. Děkujeme všem žákům a učitelům, kteří se podíleli na organizaci tohoto úžasného dne.

 

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/24:
1) 12. až 13. dubna 2023 od 14.00 do 17.00
2) v následujících dnech do 30. 4. 2023 na základě individuální domluvy (778 441 969, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Pro následující školní rok budou do 1. ročníku zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2023 věku šesti let a žáci s odkladem školní docházky. K zápisu se dostaví zákonný zástupce se svým dítětem. Při zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Cizinci pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u občanů států EU) a průkaz zdravotního pojištění. V případě žádosti o odklad školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

K zápisu se lze přihlásit elektronicky v rezervačním systému na odkaze zapisyzs.cheb.cz.

Průběh zápisu:

Zákonný zástupce vyplní v rezervačním systému na odkaze zapisyzs.cheb.cz přihlášku a rezervujte si termín.
Zákonný zástupce se dostaví do školy v termínu dle rezervačního systému. V případě, že si čas nerezervoval, bude muset vyčkat na vyřízení objednaných zájemců (předpoklad do 15 min).
Zákonný zástupce s sebou přinese občanský průkaz (pas), rodný list žáka, případně podklady k odkladu a vyplněné dokumenty ze systému. V případě, že dokumenty ze systému nebude mít, budou vytištěny na místě.
U vchodu získají neregistrovaní zákonní zástupci pořadové číslo a budou vpuštěni do budovy po vyřízení předchozích uchazečů. Nepředpokládáme dlouhé čekací časy, odhad cca 15 min.

Info o škole:
V prvním ročníku zahajujeme výuku čtení novou osvědčenou metodou - Sfumato. Škola ověřuje každoročně výsledky vzdělávání formou Scio testů. Kvalita výuky na škole je založena na kvalitním pedagogickém sboru.
Škola se prezentuje na veřejnosti formou řady akcí - Zlatá míle, Chebské Dvorky, Vánoční trhy, Akademie 9. r. Žáci školy se bez obtíží umisťují na vybrané střední školy.
Součástí školy je školní jídelna a pro žáky z nižších ročníků je zajištěn ranní a odpolední režim ve školní družině. Škola zajišťuje zdarma řadu zájmových útvarů pro žáky školy v odpoledních hodinách. 
Další informace najdete na www stránkách školy.

Na základě doporučení ministra školství lze přijetí řešit bez osobní přítomnosti. Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 
1) do datové schránky školy
2) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
3) poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
4) osobním podáním ve škole.

V případě změny Vás budeme informovat na stránkách školy. Pro následující školní rok budou do 1. ročníku zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2023 věku šesti let a žáci s odkladem školní docházky. K zápisu se dostaví zákonný zástupce se svým dítětem. Při zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Cizinci pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u občanů států EU) a průkaz zdravotního pojištění. V případě žádosti o odklad školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

K zápisu se lze přihlásit elektronicky v rezervačním systému na odkaze zapisyzs.cheb.cz.

Rozhodli jsme se Vás i přes probíhající rekonstrukci budovy pozvat na Den otevřených dveří.  V pondělí 20. března bude naše škola otevřena pro všechny zájemce. Rádi zde přivítáme nejen budoucí prvňáčky, ale i širokou veřejnost. Využijte této příležitosti a přijďte se podívat, jak probíhá výuka přímo v hodinách nebo navštivte náš odpolední program. Zde se dozvíte více o tom, jak s dětmi konkrétně pracujeme. 

Program:

8:00 - 13:30 přijďte se podívat do hodin 
14:00 - 14:30 jak se v naší škole učí robotika  
14:30 - 15:00 představení nácviku čtení metodou Sfumato  
15:00 - 15:30  v čem spočívá Hejného matematika 
15:30 - 16:00 Dějepis+ aneb učíme děti historickému myšlení  

Žáci sedmého ročníku se zúčastnili v týdnu od 20. do 24. února lyžařského kurzu na Božím Daru. Zázemí nám poskytl, stejně jako v minulém roce, penzion Medard, kde se o nás skvěle starali. Letošní rok nebyly sněhové podmínky ideální, přesto jsme lyžovali tak, jak bylo plánováno. Skupina dětí, která s lyžováním úplně začínala, lyžovala ve skiareálu Novako. S pokročilejšími jsme zlepšovali dovednosti na Klínovci a Neklidu. Kromě lyžování jsme absolvovali prohlídku stanice horské služby, zahráli si vědomostní kvíz, oslavili narozeniny, dívali se na film a dokonce navštívili místní pivovar, kde se děti seznámily s postupem výroby piva, o němž ví z hodin dějepisu, že doslova zachraňovalo životy lidí ve středověku. Všichni jsme si společný týden na horách užili bez zranění a doufejme, že děti své nově nabyté dovednosti sjíždění kopců budou využívat i v budoucnu.

 

J.K., J.N.

Školního kola se účastnilo 35 žáků. V nulté kategorii recitovalo 8 prvňáčků. Porotu nejvíce zaujal Tomáš Silovský s básní Eskymácká abeceda. Nejpočetnější byla 1.kategorie-15 sólistů. Výkony recitátorů v této kategorii byly obdivuhodné a velmi vyrovnané. Slyšeli jsme nové neotřelé básničky, které nás v podání druháčků a třeťáčků moc pobavily. Porota měla velmi těžkou práci, když musela vybrat ty nejlepší. Také bylo znát, že někteří soutěžící recitovali už vloni. Svoje loňské vítězství v této kategorii obhájil Jiří Vopálenský. Ve druhé kategorii se předvedlo 12 sólistů. Porotu zaujala Růženka Ngo s básní Ptala se Františka. Také Růženka byla vítězkou i vloni, takže svůj výkon opět zopakovala a potvrdila tak, že má skvělý cit pro přednes. Není totiž vůbec jednoduché si stoupnout před obecenstvo a zaujmout! Všem účastníkům školního kola v recitaci musíme udělit velkou pochvalu a poděkování za čas, práci a odvahu, kterou věnovali básním. Moc nás jejich výkony potěšily!! Z každé kategorie postoupí do okresního kola recitační soutěže 3 nejlepší recitátoři. Budeme jim tedy 23. 3. držet všichni palce! Určitě si soutěž v DDM užijí. Děkuji také porotě (p. uč. Baniunynská, Šťastná, Čeganová, Nováková), kronikářce Hance Pultarové a všem učitelkám, které své žáčky výborně připravily do soutěže.

Škola zahájila 1. 2. 2023 realizaci projektu Zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání na 3. ZŠ Cheb - 22_002/0002836-01 v rámci ESF - OP JAK. Projekt podpoří pedagogy školy a školní družiny ve vlastním vzdělávání, žáky školy a účastníky školní družiny v šablonách 1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ a ŠD, 1.II/10 Podpora žáků s OMJ v ZŠ, 1.II/11 Odborně zaměřená setkávání v ZŠ a ŠD Vítaným příspěvkem je podpora školního života školním asistentem a školním psychologem. Projekt je tříletý, probíhá do 31. 12. 2025.

Dne 30.1.2023 se uskutečnilo školní kolo v olympiádě z AJ. Žáci se museli představit, mluvit o vylosovaném tématu, odpovídat na otázky vyučujících a nakonec popsat obrázek. Vítěz z každé kategorie postupuje do okresního kola. Všem žákům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme!

L.K.

Pořadí:

Dne 27.1.2023 se na naší škole uskutečnilo finále okresního kola v přehazované. Naši žáci se v konkurenci ostatních škol neztratili a vyhráli všechna utkání. Tím si zajistili postup do krajského kola, které se bude konat na konci února v Karlových Varech. Budeme jim držet palce!!!!

Sestava: Holá, Zahrl, Linhart, Pavlovičová, Boháčková, Kotlár, Valečka, Mařas, Král, Kulhánková. Děkujeme za reprezentaci a gratulujeme k postupu. 

L.K.

 

Dne 16. 1. 2023 proběhlo na 3. ZŠ školní kolo Olympiády z anglického jazyka. Ve dvou kategoriích (7. ročník a 8. + 9. ročník) jsme prověřili mluvení (na vylosované téma), poslech a popis (vylosovaného obrázku). Žáci byli velmi šikovní a vybrat nejlepší bylo velmi těžké. Budeme jim přát hodně úspěchů v dalších kolech olympiády. Přípravy a realizace se zhostili vyučující anglického jazyka Kotal, Šonková, Trykarová, Tvrdá.

Výsledky:
7.ročník:

1.místo- Cábková V. (7.B)

2. místo – Kurz L. (7.B)

3. místo – Brandl D. (7.A)

8.+ 9.ročník:

1.místo – Naslerová D. (8.B)

2. místo – Dinh L. (9.A) + Hrubá T. (8.A)

3. místo – Janů R. (9.A)

P.Š.

Vedení školy přeje všem zaměstnancům, žákům, rodičům, přátelům příjemné a klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a pohody do nového roku 2023.

 

Muzeum Cheb pořádá každý rok výtvarnou soutěž pro žáky. Letos bylo vyhlášeno téma "Vánoční dekorace".  Kategorii školní družiny vyhrálo oddělení Koumáci s netradičním vánočním stromkem. Soutěže se zúčastnili také žáci druhého stupně naší školy a obsadili krásné druhé místo.

H.V.

 

Milí rodiče, prarodiče, příbuzní, známí a přátelé školy. Srdečně Vás zveme na vánoční workshop, který se uskuteční ve středu 21. prosince od 16:00 do 17:30 v prostorách 1. stupně 3. ZŠ Cheb. Děti se představí s pásmem písní, tanečků a básniček. Toto radostné zastavení v čase adventním si přichystali žáci prvního i druhého stupně. Poté si můžete společně se svými dětmi nazdobit upečené perníčky, poskládat papírové ozdobičky nebo si zahrát deskové hry. Rádi Vás u nás ve škole uvidíme.

Přejeme všem krásný předvánoční čas.

Strana 1 z 19

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz