Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Vedení školy přeje všem žákům krásné prázdniny, zaměstnancům klidnou dovolenou.

Úřední doba ve škole každé pondělí 8.00 - 12.00

Slavnostní zahájení školního roku 2. 9. 2019 v 8.00, 1. ročník v prostorách pavilonu vedení, ostatní ve třídách

Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků 2. 9. od 17.00.

Výdej složenek do školní jídelny u vedoucí školní jídelny od 26. 8. - 30. 8. od 9.00 do 11.00.

 

V letošním školním roce jsme s kroužkem Tvůrčí psaní vydali 4 čísla školního časopisu s názvem Zlaťáček. Členy tohoto kroužku byli žáci 8. a 9. třídy a jedna žákyně ze 7.B. Připravili jsme besedu pro spolužáky, projektový den k 100. výročí naší republiky, ve školní knihovně jsme fungovali jako čtenářská služba. Myslím, že díky čtenářským dílnám se podařilo zvýšit u dětí zájem o četbu knih, proto plánujeme v příštím roce zakoupení knih nových. S naším časopisem jsme se v závěru školního roku zúčastnili krajské soutěže Školní časopis roku 2019 v Karlovarském kraji, v níž jsme obsadili krásné 1. místo. Velké poděkování patří všem žákům, kteří se na vydávání časopisu podíleli.

Alena Borkovcová

V úterý 25. června se na naší škole odehrála akce zvaná „3. ZŠ má talent“. Je to talentová soutěž, která je v režii žákovského parlamentu, složeného z členů jednotlivých tříd prvního a druhého stupně. Celou akci si pořádají a organizují děti samy.
Letos jsme oslavili již 6. ročník a soutěžících bylo 48. Soutěž obsahuje čtyři kategorie – hra na hudební nástroj, zpěv, mluvené slovo a tanec. Koná se v tělocvičně, kde je dostatek místa pro velké publikum, které tvoří žáci i učitelé. Hlavní slovo má porota, ve složení Hana Houdková, Slávka Šmídková - paní vychovatelky a Natálie Šinková – zástupce ŽP. Přesto publikum dávalo najevo své emoce a ocenilo účastníky upřímným potleskem. I přes velkou trému a konkurenci se všechna vystoupení

Děti, které navštěvují poslední ročník mateřské školy a mají za sebou zápis do první třídy byly dne 19.6.2019 „pasovány“ na školáky. Program v zahradě Mateřské školy na Zlatém vrchu začal vystoupením pěveckého kroužku žákyň prvního stupně naší školy pod vedením paní učitelky Mgr. Heleny Čverha. Děti z MŠ byli potom „králem“ pasováni na školáky. Na konci programu školáčkům předala žákyně deváté třídy Eliška Labajová pomyslný klíč od školy. Děti se do školních lavic velmi těší.

Mgr. Hana Veselá

Abeceda peněz je zážitkový program, který pokrývá celý standard finanční gramotnosti. Učí děti rozumět světu financí, základní finanční pojmy. Třída si pod vedením učitele vybere vlastní cíl. Děti si díky němu samy zahrají na podnikatele a snaží se vydělat peníze pro svoji třídu a na svůj cíl. Osvojí si základní finanční pojmy. Seznámí se s finančními operacemi a tvorbou rozpočtu. Poznají hodnotu peněz i rizika hospodaření s nimi formou vlastního podnikání. Uvědomí si, že peníze se musí vydělávat.  V únoru nám paní učitelka oznámila, že naši třídu přihlásila do projektu a seznámila s tím i naše rodiče. Nejdříve jsme navštívili pobočku banky, kde jsme získali odpovědi na otázky. Kde a jak vznikají peníze? Může si pro ně každý zajít k

Školy v přírodě se v letošním roce účastnilo 36 žáků z 2. - 4. tříd. Děti byly ubytovány v penzionu Bublava. Doprava do rekreačního střediska byla zajištěna autobusem. Cesta byla bezproblémová. Na místě bylo pro nás již vše připraveno a děti se mohly ubytovat. Celkově ve všech námi využívaných prostorách byl pořádek a čisto. Měli jsme v penzionu zajištěno stravování. Jídlo bylo opravdu výborné. Děti si mohly přidávat. Během oběda a večeře jim byl podáván čaj nebo šťáva, po celý den byla možnost doplnění pití do lahví. V době poledního klidu měly děti možnost nákupu dalšího pití a sladkostí v restauraci.  Vyučování probíhalo v dopoledních hodinách dle učebního plánu.  Ve čtvrtek jsme místo vyučování navštívili horskou službu. V areálu děti využívaly hřiště, houpačky a prolézačky. Odpolední program byl veden vychovatelem. Všechny děti se zapojily do celotáborové hry.  Dále pro ně byla připravena diskotéka, opékání párků a odpolední výlet. Myslím, že jsme si školu v přírodě všichni užili a budeme na ni dlouho vzpomínat.

Mgr. Kubalová Lucie

Ředitel základní školy nabízí uplatnění od 1. 9. 2019 v oboru

• učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 1. stupně ZŠ

• plný úvazek (možnost domluvy i nižšího úvazku)
• první smlouva rok, tříměsíční zkušební doba
• nabízíme: závodní stravování, příjemné prostředí menší školy, sportovní vyžití, možnost zajištění pronájmu bytu, 100.tis. příspěvek města
• kontaktní osoba – Mgr. Pavel Černý, 354422408, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 

Jedna z posledních akcí v rámci projektu Ahoj sousede! financovaného z programu Euroregia Egrensis se konala v Karlových Varech. Žáci naší školy a partnerské školy Pestalozzischule Weiden v průběhu dne navštívili muzeum a sklářskou huť v Mozeru a vyzkoušeli své dovednosti na lanové dráze v centru Linhart. 

c.p.

Unikátní projekt umožnil žákům 3. ZŠ pobyt ve Wunsiedelu v Německu. Tohoto projektu se účastnili žáci školního parlamentu a žáci reprezentující školu. Byla to odměna za jejich aktivitu a zájem o dění ve škole. Vyrazili si zlepšit jazykové schopnosti. Už od začátku bylo jasné, že budou mít celý týden napilno. Příjezd na místo určení následovaný krátkým volnem na vybalení si věcí, pak už jen zábava! První aktivitou bylo plnění úkolů na naučné stezce, která vedla krásným lesem a přírodou. Rozdělili jsme se do skupin a svá zjištění zapisovali do PL. Po večeři jsme se sešli ve společenské místnosti, kde jsme si pověděli, jaký program nás čeká následující den. Vyhodnotili správné odpovědi z odpoledne. Každý večer jsme hráli společenské hry a různé soutěže.

Dne 14. května 2019 žáci osmých tříd měli možnost se setkat ve škole s Ph.Dr. Danielem Švecem, který přišel žákům 8. a 9. třídy přednášet o českoslovenštích letcích v Royal Air Force během 2. světové války. Pan Švec začal prvně s žáky diskuzí o 2. světové válce. Žáci si celou situaci v roce 1938 mohli představit pomocí scény, kdy někteří žáci byli vybráni a zahráli si v rolích jako je : Vlast, Maďar, Polák, Němec, Árijská rasa, Anglie a Francie. Žáci se u toho velice pobavili. Dále pan lektor začal přednášet o Františku Peřinovi, což byl československý bojový pilot, který i po 5 letech v bojích proti nacistické Luftwaffe ve Francii a Velké Británii přežil a vrátil se domu za svojí milou Aničkou.  Po hodině přednášky následovala pauza, v níž žáci měli

V půlce května se naši žáci vydali po stopách Williama Shakespeara přímo do Londýna. Cílem naší cesty bylo navštívit místa, kde se narodil, žil, chodil do školy a je pohřben. Díky tomu jsme navštívili malebné městečko Stratford nad Avonou.

V dalších dnech jsme navštívili vesničku Cheddar. Je to jedinečná vesnička nacházející se v Cheddarské rokli v jihovýchodní Anglii. Právě odsud původně pochází jeden z nejoblíbenějších sýrů na světě, Cheddar. Okolí Cheddarské rokliny se řadí k těm nejznámějším a nejpozoruhodnějším místům v Anglii. Pod povrchem se nachází rozsáhlá síť podzemních

V rámci projektu Ahoj sousede! se v sobotu 18. 5. 2019 konal poznávací zájezd do univerzitního města Bayreuth. Sobotní den tak strávila skupina českých a německých zástupců škol prohlídkou markraběcího operního domu, pivovaru Maisel a samotného města.

 

Ve středu 15. 5. 2019 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii G určené 6. - 7. ročníkům a odpovídajícím ročníkům gymnázií. Soutěže se celkem zúčastnilo 20 žáků v sedmi družstvech. Žákům děkujeme za reprezentaci školy. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme. 

V uplynulém období se dařilo žákům školy ve sportovních soutěžích. Po úspěšném postupu mladší kategorie žáků v McDonaldcupu, soutěže v minikopané, do krajského kola, postoupilo do stejného kola rovněž družstvo starších žáků v dopravní soutěži. Soutěž se koná 31. 5. v Karlových Varech a reprezentovat školu bude družstvo ve složení Stuchl, Vajc, K. Marková, Smoláková. Všem reprezentantům děkujeme a budeme držet palce v krajském kole.  

Ve dnech 10. a 11. 4. 2019 proběhl zápis do I. třídy školního roku 2019/2020. K zápisu v doprovodu rodičů přišlo celkem 34 dětí, z nichž byly po odkladu tři děti. Nastávající žáci si vyzkoušeli řadu dovedností pod vedením pedagogů i současných žáků. Všem, kteří se podíleli na přípravě zápisu vedení školy děkuje, nastávajícím žákům pak přejeme úspěšný start ve školních lavicích 2. září 2019, jejím rodičům radost z úspěchů dětí. 

 Mgr. Pavel Černý
 ředitel školy

 

Ve dnech 10. a 11. 4. 2019 proběhl zápis do I. třídy školního roku 2019/2020. K zápisu v doprovodu rodičů přišlo celkem 34 dětí. Seznam přijatých žáků je zveřejněn podle §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb na tomto místě (www.3zscheb.cz – tiskové zprávy) a dále na informační nástěnce u branky před vstupem do areálu školy. Vzhledem k ochraně osobních údajů nejsou zveřejněna jména, přijatí žáci jsou zapsaní pod číslem jednacím.  Uchazeči, kteří splnili kritéria a jsou přijati: 114-132, 134-138, 140-150/2019.

 Mgr. Pavel Černý
 ředitel školy

 

Na začátku jara žáci osmých tříd měli možnost seznámit se s resuscitací v praxi na Střední zdravotnické škole v Chebu. Zde vyslechli velmi pěkný výklad od paní učitelky, pomáhaly i žákyně z 3. ročníku zdravotnické školy. Rozdělili nás na tři skupinky. Každá na jednotlivých stanovištích měla možnost si vyzkoušet resuscitaci na figurínách u novorozence, dítěte a dospělého. Řekla bych, že to žákům velmi šlo a hlavně získali spoustu užitečných informací hodících se do života. Na konci hodiny nejšikovnější žáci byli odměněni pěknými známkami. Všem se akce velmi líbila. Děkujeme za skvělou přednášku a naší paní učitelce Mgr. Hošnové, které nás sem vzala.

Tina Nguyenová, VIII. A

Žáci prvního stupně během dne navštěvovali různá stanoviště, na kterých plnili úkoly. Postupně pomocí mikroskopu hledali trepku, měřili pH vody a zkoušeli různé pokusy. Seznámili se s koloběhem vody a zjišťovali, jak se voda dostává do jejich domovů.  Následovala i chvilka výtvarné činnosti, při které vznikly krásné koláže. Tento den nesměla chybět ani písnička o vodě. Další hodinu strávili žáci s hasičem, který nám představil vodu jako nebezpečný živel. Žáci se vypořádali s úkoly na výbornou a zábavně-naučný den si pěkně užili.

Žáci druhého stupně vyjeli za vodou na exkurze. Někteří navštívili vodní nádrž Horka - podívali se do podzemí přehrady a po náročných točitých schodech a se strachem, kolik vody je nad nimi, se dostali až do výpustného zařízení, odkud byl na celou

Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda se konalo ve čtvrtek 4. 4. 2019. Nad patnácti úlohami si lámalo hlavu celkem 27 vybraných žáků z 5. – 8. tříd. Nejvíce bodů získala Marie Vu  z 5.A. Blahopřejeme! 

Mgr. Hana Veselá

Den po prvním Aprílu, dni plném žertů, navštívili žáci ze 7. tříd městskou knihovnu, v níž se konal workshop týkající se oblíbeného druhu literatury komiksu. Přednášku vedl Pan Vydra, člověk, který píše děj, ale i kreslí. Dozvěděli jsme se , jak a kdy používat bubliny různých tvarů, že nejdůležitější je nápad a samotný děj a ochuzeni jsme nebyli ani o historii. Mluvil s námi i o známých společnostech jako je DC či Marvel. Věděli jste, že na komiksové kresbě se nepodílí pouze jeden člověk, ale rovnou několik? Nebo že jednomu "čtverečku" se říká panel? Vyzkoušeli jsme si také vytvořit komiks na předem zvolené téma. Pracovali jsme ve skupinkách a při poslechu nápadů z ostatních skupin si užili spoustu legrace. Někteří odvážlivci dokonce představili

Strana 1 z 10

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz