Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Za příjemného počasí se v lesoparku na Zlatém vrchu sešla opět velká spousta milovníků běhu. V různých kategoriích běželo celkem 87 závodníků, kteří byli podpoření velkým množstvím skvělých fanoušků. Závod zahájila kategorie předškolních dětí, kde svým počtem překvapila děvčata. Bylo jich celkem 17!! A tím se tato kategorie stala nejpočetnější v letošní Zlaté míli. Ale i v jiných kategoriích svým počtem převyšovaly dívky chlapce. Z 87 účastníků běželo 51 dívek a žen. V individuálních výkonech musíme vyzdvihnout výkon Michala Ševčenka, který Zlatou míli zaběhl za 5:04,14 a dosáhl nejlepšího času v 44. Míli. Velice krásný a přátelský byl souboj týmů. Vyhráli Eliášovci, druhé místo obsadila Patrola, o třetí místo se popraly Kačky kočky s Liščaty. Všichni si ten slunečný den užili a my se už těšíme na další Zlatou míli. Další fota zde.

Již poněkolikáté vyjeli naši šesťáci ve dnech 6. – 8. 9. 2023 na adaptační kurz do Horní Blatné, kde byli ubytováni v hotelu Modrá hvězda. Čekal je zajímavý, místy i fyzicky náročný dvoudenní program. 

Ve středu děti zahájily svůj kurz okruhem po naučné stezce Horní Blatná – Vlčí jámy, s místním lesníkem coby průvodcem všichni cestou určovali druhy stromů a rostlin, soutěžili mezi sebou, vítězové získali zajímavou odměnu. 

V pátek 9.6. se naši prvňáčci vrátili do MŠ. Chtěli ukázat menším dětem, co se všechno během jednoho školního roku naučili. Ukázali jim čtení, počítání a i trošku z angličtiny. Prvňáci nezapomněli zapojit do aktivit i děti z MŠ. Ty jim s radostí přinášely obrázky různých zvířátek nebo správný počet puntíků. Nakonec si společně vybarvili omalovánky. Škoda, že společně strávená hodina uběhla tak rychle a museli jsme se rozloučit.  Všem dětem jsme popřáli, ať se jim v budoucnu ve škole líbí a daří.

L.K.

Žákyně 5. B Růženka Hong An Nguyen se zúčastnila národního kola recitační soutěže sólistů s názvem Dětská scéna 2023. Jedná se o celostátní přehlídku recitátorů v jednotlivých kategoriích. V 2. kategorii, kde soutěžila Růženka, se sešlo celkem 27 recitátorů z celé České republiky. Každý musel předvést svůj soutěžní text z předešlých kol. Následovaly různé dílny, rozbory odborníků a vystoupení, která byla pro Růženku zdrojem další inspirace a nápadů. Moc pěkná byla také divadelní představení. Vše se odehrávalo ve Svitavách ve dnech 9. -11. 6. 2023 a bylo dobře zajištěno. Růžence děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme spoustu úspěchů v recitaci.

M.Š.

Během měsíce se uskutečnilo několik sportovních soutěží. Ve velké konkurenci  škol z okresu Cheb se neztratila ani družstva naší školy. Ve vybíjené vybojovalo naše smíšené družstvo v okrskovém kole skvělé 1. místo. V okresním kole získalo 4. místo. Sestava: Abrahám, Fodorová, Kotlár, Mařas, Pavlovičová, Valečka, Král, Kulhánková, Zährl, Valíček, Chmel, Boháčková.  

Ve vybíjené dívek jsme získali po bojovném výkonu 6. místo. Sestava: Pavlovičová, Boháčková, Fodorová, Shelest, Eschlerová,Holá, Kulhánková E., Danková, Kulhánková T., Amina, Panenková. 

Zúčastnili jsme se také turnaje ve fotbalu - Mcdonalds’ Cup. Družstvo 4. a 5.ročníků skončilo na 5.místě. Družstvo složené z žáků 1.-3.třídy vybojovalo skvělé 2.místo. Sestavy:Melichnová, Sedláček, Praha A., Praha R., Charvát, Smitek, Muller, Bartoš, Kudláč Valečka, Valíček, Hamouz, Tisoň, Valečka, Chmel, Kotlár, Král, Zährl.

 

Dne 9.5. proběhlo v DDM oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Ve veliké konkurenci všech škol z okresu Cheb se neztratili ani žáci naší školy. V kategorii mladších žáků získalo družstvo naší školy ve složení : J. Větříčková, E. Podušková, J. Král a D. Mařas 5. místo a družstvo starších žáků ve složení : K. Svobodová, T. Fischerová, J. Němec, V .Vrba dosáhlo na bronzové medaile.

Gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy.

J.F.

 

Dne 12.5.2023 naše škola navštívila SZŠ a VOŠ v Chebu, kde jsme měli možnost vyzkoušet si některé základní postupy první pomoci. Bylo šest různých stanovišť, na kterých jsme se naučili, jak ošetřit různé zlomeniny, tepenné krvácení a také jsme měli možnost vyzkoušet si, jak dát člověka do stabilizované polohy, ale také resuscitaci dospělého i miminka. Na závěr naší návštěvy byla pro nás připravena prezentace AED, což je přístroj pro provádění defibrilace při srdeční zástavě. Studenti nám ukázali, jak AED pracuje a jak správně postupovat. Celkově byla naše návštěva zdravotní školy velmi poučná a zajímavá. Bylo úžasné vidět, jak první pomoc může zachránit život. Zároveň jsme měli možnost si uvědomit, jak důležité je být připraven na nečekané situace a mít vědomosti potřebné k poskytnutí první pomoci. Chtěli bychom poděkovat studentům i pedagogům SZŠ a VOŠ za jejich ochotu a profesionalitu.

žáci 8.A a 8.B 3.ZŠ v Chebu

Ve čtvrtek 11.5.2023 se žáci 5.B a 6.A zúčastnili projektového dne Poklady starého Chebu - Poslední chebský kat. V Grünerově domě na chebském náměstí na ně čekal průvodce, který je provedl nejen celým historickým  domem, ale také životem posledního chebského kata Karla Hussa. Žáci viděli scénky v podání herců Západočeského divadla v Chebu, dozvěděli se poutavou formou mnoho zajímavostí, aktivně se zapojovali do programu. Na závěr dostali ještě zajímavý, i když náročný, úkol - zahrát si na architekty a vymyslet , jak by se dal přestavět a využít dům bývalé pošty na náměstí. Vyučování projektovou formou se jim líbilo a rádi by si podobný program zopakovali někdy příště. Akce se uskutečnila za podpory programu NPO SES.
Mgr. Denisa Goldová

Dne 4.5 2023 si naši žáci v rámci semináře z chemie zahráli na "zlatokopy po česku". A co že to vlastně hledali? Z hlíny přivezené z Českého středohoří rýžovali české granáty. Žáci si nabrali hlínu do kádinek a smísili s vodou, vzniklou směs míchali, aby zemina zůstala v horní části kádinky a kamínky se usadily na dně, po odlití vody je vybírali pinzetou. Žáci nabyli nové zkušenosti a zároveň získali zajímavý a neobvyklý dárek ke Dni matek, který jen tak někdo mít nebude.

J.M.

V pátek 5. května proběhl na naší škole projektový den – Den Země. Žáci šestého ročníku se vydali nejdříve do Sběrného dvora, kde se seznámili s tříděním odpadu v našem městě. Poznali barevné značení odpadu a jeho další zpracování. Poté se přesunuli na přehradu Skalka, kde měli možnost nahlédnout do malé vodní elektrárny. Pan hrázný žáky obeznámil s chodem elektrárny, popsal jim princip turbíny a generátoru.  Žáci sedmého ročníku se vydali do lesů v okolí Chebu. Seznámili se s druhy stromů a se zvířaty žijícími v našem okolí. Měli možnost si na ohýnku opéct vuřty, ale nejdříve si museli obstarat  dřevo a sami si rozdělat oheň.  Žáci osmého ročníku navštívili čističku odpadních vod – CHEVAK. Zde se podívali do laboratoře, kde se provádí rozbor pitné vody, dále měli možnost sledovat čištění odpadní vody a její následné vypouštění zpět do řeky. Po skončení prohlídky se vydali na procházku po stezce podél řeky Ohře.

 Žáci devátého ročníku podnikli výlet do Koněpruských jeskyní. Jejich den začal prohlídkou nejdelší jeskyně v Čechách provázenou odborným výkladem. Viděli například proslulé koněpruské růžice i další rozmanité krápníkové útvary. V jeskyni měli možnost  prohlédnout si výstavu kosterních nálezů a středověkou penězokazeckou dílnu. Po skončení prohlídky se vydali po naučné stezce s vyhlídkou na starý vápencový lom. Stezka vedla i kolem naleziště zkamenělin v lomu pod jeskyní, kde si mohli v suti najít drobnou zkamenělinu a na památku si ji odnést domů.  Žáci naší školy se tak aktivně zapojili do této celosvětové události zaměřené na propagaci a podporu ochrany životního prostředí.

J.M.

4. 5. obdržela žákyně 5. B Eliška Kulhánková diplom i odměnu  za 2. místo v krajském kole matematické soutěže Klokan od vedoucího KK -  odbor školství. Gratulujeme!

TU E. Solařová

Tým třídy, ve složení Viktorie Eshlerová, Jakub Linhard, Victor Zahrl, reprezenoval naši školu, město i kraj 28. 4. v Praze, v prostorách ČNB. Žákům byla zadána situace a 30 minutový interval na vyřešení. Z maximálního  počtu 10 bodů, náš tým získal 6 bodů.
Výsledky finálového kola soutěže byly do poslední chvíle nejisté, neboť týmy odvedly výborný kus práce. Doufáme, že všichni zúčastnění si celý den stejně jako my užili a odnesli si především spousty zážitků a cenných dojmů z atmosféry České národní banky, sdělili porotci. Gratulace!
TU E. Solařová

Dne 2. května 2023 naše škola měla možnost navštívit Památník Terezín a musím říci, že to bylo velmi dojemné, ale zároveň také zajímavé a naučné místo. Jako první jsme navštívili Muzeum ghetta, které přibližovalo život v ghettu během 2. světové války. Bylo velmi pozoruhodné, jak lidé dokázali přežít v takových podmínkách a jak se snažili udržet svoji důstojnost. Jako druhé jsme navštívili Magdeburské kasárny, která nám umožnila lépe poznat život zajatců. Poté jsme se šli podívat na Malou pevnost, která nám zase o trochu více přiblížila život v táboře a osudy jeho vězňů. Mohli jsme tam vidět malé stísněné cely, kde byli vězni drženi v nelidských podmínkách, dále sprchy, odšivárnu, holírnu, atd. Také jsme měli možnost projít si podzemní chodbou, která byla asi 500 metrů dlouhá. Jako poslední jsme navštívili krematorium, které v některých z nás vyvolalo smutek a hrůzu z toho, co se v tom místě dělo. Celkově to byla velmi zajímavá, naučná a emotivní zkušenost a návštěvu Terezína bych doporučila všem, koho zajímá historie a tak trochu i lidská tragédie.

Autor: Natálie Wesselá (8.B)

Jak soutěž probíhá? Ve školních kolech soutěží žáci jako jednotlivci. Tři nejlepší z nich se stávají členy školního družstva, které pak soutěží týmově v okresním kole a v případně dalšího postupu i v kole krajském nebo celostátním finále. Školní, okresní a krajské kolo se koná prostřednictvím on-line soutěžního systému. Celostátní finálové kolo probíhá prezenčně v prostorách České národní banky v Praze. Letos se do soutěže přihlásil rekordní počet škol. Tým žáků 5. B ve složení Viktorie Eschlerová, Jakub Linhart a Victor Zahrl se probojovali i do krajského kola. Krajská kola se rozkládají do dvou částí. Nejdříve museli vytvořit případovou studii, komise ohodnotila a do druhé části postupují 3 nej týmy z kraje. Po té svoji práci obhajují před komisí odborníků přes Online platformu. Musí odpovídat i na dotazy členů komise. Náš tým obdržel nejvíce bodů a jako jediní v kategorii I. reprezentoval naši školu, naše město i kraj v celostátním kole, které se konalo v pátek 28. 4. v Praze, v prostorách České národní banky. Žáci si odnášejí spoustu nových zkušeností a neopakovatelných zážitků. Gratulujeme!

TU Eva Solařová

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 proběhlo v Chebu krajské kolo v Anglické olympiádě, naše žákyně se umístila na skvělém druhém místě, Gratulejeme.

M.T.

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 se v Aši konalo již podruhé krajské kolo této soutěže. Prostředí krásně zrekonstruované budovy LaRitma, kde je několik koncertních sálů, pódií s oponou, osvětlením a jinými scénickými doplňky, přímo vybízí k takovým soutěžím. Recitátoři se zde cítí vždy skvěle, protože pořadatelé umí vytvořit vřelou kamarádskou atmosféru. Z naší školy soutěžila Růženka Nguyen z 5.B, která vyhrála okresní kolo a postoupila tak do kraje. Letos s básní od Ivana Jirouse „Ptala se Františky Marta“ tuto soutěž v 2. kategorii vyhrála a postoupila do národního kola přehlídky recitátorů Dětská scéna. Porotu zaujala svým výborným dramatickým projevem, vyzrálým vystupováním, příjemným projevem a láskyplným úsměvem. Prostě Růženka předala hodně radosti ostatním a zaslouženě vyhrála. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.

M.Š.

Dne 28. 3. 2023 proběhlo v Sokolově krajské kolo v přehazované, kterého se zúčastnilo 6 škol. Ve velmi silné konkurenci jsme vybojovali krásné 2. místo. Sestava: Holá, Zahrl, Linhart, Pavlovičová, Boháčková, Kotlár, Valečka, Mařas, Král, Kulhánková

Gratulujeme!

K.L.

Dne 27. 3. 2023 proběhl olympijský víceboj na základní škole ve Františkových Lázních, kterého se zúčastnili žáci z 8 základních škol. Děti měly 5 disciplín: trojskok, medicinbal, švihadlo, kliky, běh 1000m a dribling. Všichni děti odvedly skvělé výkony, v nelehké konkurenci. Na 2. místě jednotlivců obstála žákyně naší školy Tereza Markusová z 8. A, která postupuje do krajského kola, které proběhne 29. 5. 2023 v Atletickém stadionu v Ostrově. Všem, kteří se zúčastnili, gratuluji. I přes náročnost disciplín, odvedli opravdu SKVĚLÉ VÝKONY!

Natálie Vrbová

Vážení rodiče, na den 17. 4. 2023 vyhlašuji ředitelské volno z důvodu školení všech vyučujících.

Pro žáky 1. stupně bude připraven náhradní program pod vedením asistentů pedagoga. Zvažte prosím přítomnost žáků ve škole. Vyplňte, prosím, vybrané možnosti – přítomnost žáků ve škole, ve školní družině a zájem o oběd v ŠJ v dotazníku. Dotazník vyplňte podškolním účtem žáka na googlu. Odkaz na dotazník:

https://forms.gle/ufrfFHgjJiM5WY7M7

Žákům 2. stupně výuka odpadá. Vyplňte, prosím, zájem o oběd v ŠJ v dotazníku. Dotazník

vyplňte pod školním účtem žáka na googlu. Odkaz na dotazník:

https://forms.gle/MeBgYDvGNKmMFyJQ9

Termín vyplnění – do pátku 31. 3. Dle zjištěného zájmu budete 5. 4. informováni o organizaci dne. Děkuji za pochopení.

 

ředitel školy.

1. místo vyhrála Eliška Podušková ze 3. ZŠ Cheb.

Nejlepší čtenáři z celého Chebska opět poměřili své síly ve čtenářské soutěži Andersenova výzva. Soutěž je určena pro žáky šestých ročníků ze základních škol z celého Chebska. Poprvé byla tato soutěž pořádána v březnu 2019. Další dva roky organizaci této akce překazil covid, ale v minulém roce už se zase četlo. Letos se konalo regionální kolo ve středu 22. března v naší základní škole a zúčastnilo se ho celkem 21 dětí z 11 škol. Cílem soutěže je motivovat ke čtení zejména starší děti ve věku 12 až 13

Strana 1 z 20

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz