Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Školní družina, oddělení Šikulů a Koťat navštívili 16. 5. 2024 statek v Milíkově, který spadá do expozice Muzea v Chebu. Pod vedením Mgr. Pečárkové žáci nahlédli do každodenního života
venkovské rodiny, která bydlí na statku v Milíkově č. p. 18. Povídali jsme si o zvycích a obyčejích z doby, kdy většina obyvatel Chebska ( Egerlandu ) mluvila zvláštním německým nářečím. Žáci si
zkusili podojit kravku a vymlátit obilí. Zahráli si hry, které dříve hrály děti na vesnici. Akce se povedla, všichni jsme se vraceli unavení, spokojení a vezli jsme si plno nových dojmů. D.Šmídková

Ve středu 12. června navštívila školní družina hrázděný statek v Milíkově. Děti zde absolvovaly edukační program "Dílna tkalce aneb Ze semínka košilka" pod vedením muzejních pedagogů. Z ovčího rouna si vytvořily korálek technikou plstění za mokra. Vyzkoušely si také zpracování lnu - středověkými pracovními postupy přichystaly jemné vlákno. Ani tkalcovský stav nezahálel. Počasí se vydařilo, nálada byla výtečná a domů jsme se vraceli plni nových zážitků. Hana Houdková

 

V obřadní síni radnice se ve středu 12.6. uskůtečnilo slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců chebských základních a středních škol. Z rukou místostarosty Pagáče a předsedy okresní rady Asociace školních sportovních klubu Jana Žídka převzali sportovci diplomy, upomínkové plakety a věcné dárky. Za 3. ZŠ byli oceněni : Tereza Fischerová, Adéla Podzimková, Ondřej Andresík a Tomáš Podzimek.
Oceněným žákům gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.

Badatelsko - kreativní kroužek navštívil dne 28.5. tiskárnu HB Print v Chebu. Žáci viděli různé techniky tisku na papír. Moc děkujeme tiskárně HB Print a těšíme se na všechny zas příští rok.
Vrbová, Mezková

Městská knihovna v Chebu uspořádala velice pěknou akci pro žáky 1. ročníků naší školy. Knihovnice předvedly poutavou scénku pro naše nejmenší čtenáře. Křemílek a Vochomůrka, kteří neumí číst, objevili Knihu kouzel staré čarodějnice. Ta je za odměnu naučila číst. Číst umí i naši malí žáčci a ti předvedli své umění nejen čarodějnici, ale také starostovi města Chebu panu Vrbovi a ostatním přítomným. Král, pan starosta, všechny děti pak pasoval na čtenáře. Na závěr každý žák dostal knihu a průkazku do knihovny, kam mohou celý rok docházet zdarma.

Čtenářská soutěž pro žáky 1. - 5. ročníku se na naší škole uskutečňuje každý rok. Jinak tomu nebylo ani letos. V pondělí 27. 5. 2024 přišlo poměřit své čtenářské dovednosti 29 žáků. Každá třída vyslala své tři nejlepší čtenáře, kteří prokázali své čtenářské umění. Výherci získali krásné knižní ceny a diplomy. Bez drobné odměny neodešli ani ostatní účastníci soutěže. Gratulujeme všem čtenářům za pěkná umístění i účast a přejeme jim spousty nevšedních zážitků, které jim čtení přinese. Velký dík patří p. učitelkám 1. stupně za pomoc při organizaci soutěže.  Mgr. Ivana Baniunynská.

Po dlouhých devíti letech měli žáci 3. ZŠ Cheb opět možnost fandit na Mistrovství světa v hokeji. Žáci pátých a osmých ročníků si atmosféru světového šampionátu užili 20. května při utkání Velké Británie a Norska. Maskoti šampionátu Bob a Bobek děti naučili, jak se fandí na velké soutěži. V téměř vyprodané O2 Aréně bylo k vidění velké množství gólů. Žáci si společně s ostatními fanoušky užili skvělou atmosféru a na závěr celého zápasu si i přes neúčast českých hokejistů zaskákali "kdo neskáče, není Čech".
Jak se dětem v Praze líbilo?
"Byl to úžasný zážitek a jeden z nejlepších dnů mého života." (Valy)
"Bylo to úžasné, krásné a strašně super atmosféra." (Kačka)
"Byl to nejlepší zážitek na světě." (Jirka)
"V O2 Aréně byla strašně dobrá atmosféra. Bylo to úplně jiné než v televizi. Líbilo se mi tam všechno." (Kryštof)
"Byl to můj nejlepší den v životě." (Matyáš)
"Byly to úžasné, nezapomenutelné zážitky, které se s námi budou dlouhá léta táhnout. Zažít mistrovství v hokeji na vlastní kůži - na to se jen tak zapomenout nedá." (Sára, Natálie)

Jana Šťastná

Dne 20. 5. jsme navštívili firmu EUTIT ve Staré Vodě a přírodní rezervaci Kladská. V EUTITU jsme měli možnost vidět, jak se vyrábí různé produkty z čediče. Bylo fascinující sledovat celý proces a dozvědět se, jak se jejich výrobky používají v různých odvětvích průmyslu. Viděli jsme tavicí pece a různé stroje, které tvarují a chladí čedičové produkty. Poté jsme se vydali do přírodní rezervace Kladská. Uchvátila nás nádherná a nedotčená příroda. Užili jsme si klidnou procházku po dřevěných cestičkách, které nás vedly kolem krásných jezer obklopených lesy. Celý den byl plný nových zážitku a dojmů, a to jak z pohledu techniky a výroby čediče, tak i přírodní krásy rezervace Kladská. Výlet jsme si užili a odjížděli jsme s pocitem obohacení a nových znalostí.
Natálie Wesselá

 

Dne 15.5. 2024 se uskutečnila ve škole vědomostní soutěž A-Z kvíz. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích - 4. a 5. ročník.
Výsledky:
4.ročník
1.Matěj Marek
2.Lucie Fantová
3. Barbora Marková, Lilian Čeháková

5.ročník
1.Kryštof Kulíšek
2.Daniel Marek
3.Jan Vršan, Nguyen Thien An

Dne 14.5.2024 se konalo finále okresního kola ve vybíjené dívek. Naše děvčata se umístila na krásném druhém místě a postoupila do krajského kola. Krajské kolo se konalo v pátek v KV a družstvo si odvezlo bronzové medaile. Gratulujeme!!!

V úterý den 14. května se uskutečnil na naší škole projektový den Den hudby. Cílem tohoto projektu bylo přiblížit žákům různé hudební žánry a představit jim pro ně již méně známé umělce, kterými byli například Elton John, nebo skupina Queen. Žákům byl přidělen vybraný umělec týden před samotným začátkem projektu, aby měli dostatečný čas na seznámení se s daným hudebníkem. Během celého týdne se žáci pilně připravovali a přemýšleli, jakým způsobem budou plnit zadané úkoly. Žáci během dne plnili ve svých kmenových třídách veškeré požadavky, kterými byla výroba plakátu, výzdoba třídy a na cvičení vystoupení. Všechny třídy se pustili do práce a předvedli svou kreativitu. Učebny se během tří vyučovacích hodin proměnili k nepoznání. Plakáty na zdech, vyzdobená okna, kresby na tabuli, či polepené dveře, tím vším se pyšnila nejedna třída. Před samotným vystoupením si žáci vzájemně hodnotili svou výzdobu a výrobu plakátů. Samotný den uzavřela vystoupení jednotlivých tříd, při kterých bylo možné získat poslední rozhodující body. Výherní třídou se stala 9.B, která si svým úsilím a kreativitou vybojovala hlavní cenu, kterou byl výlet do Karlových Varů na Laser game. Věřím, že si tento den užili nejen žáci, ale i jejich učitelé, kteří jim byli v mnoha věcech nápomocní. Chtěla bych poděkovat všem pedagogickým pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě projektového dne a všem žákům, kteří se pustili do plnění úkolů s velkým nasazením. Mgr. Alžběta Moravová, Nátalie Vrbová

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky: k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti), k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Dne 13.5. 2024 proběhlo v Mariánských Lázních okresní kolo atletické soutěže „ Pohár rozhlasu“. Naše škola se zúčastnila v kategorii IV. – starší dívky, starší chlapci ve složení : T. Benedek, J. Benedek, J. Galek, S. Srnka, L. Čácha, T. Podzimek, A. Podzimková, T. Fischerová, T. Hrubá, N. Wesselá, N. Pospíšil, T. Markusová. Družstvo starších děvčat obsadilo 2. místo a těsně mu bohužel unikl postup do krajského finále. Družstvo starších chlapců zvítězilo a zajistilo si přímý postup do krajského finále, které se bude konat 21.5.2024 v Sokolově. Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za skvělé výkony. Držíme palce v krajském finále. Děkujeme také atletickému oddílu SKP Union Cheb za přípravu našich žáků.

Dne 25. 4. 2024 proběhlo na 5. ZŠ v Chebu krajské kolo olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnili žáci z 11 základních škol. Všichni žáci byli výborní, v nelehké konkurenci opět zabodovala žákyně naší školy Lea Vidličková z 5.B která obsadila v krajském kole druhé místo a Jiří Vopálenský ze 4.B který obsadil taktéž druhé místo. Oběma žákům moc gratulujeme. Monika Trykarová

Dne 17. 4. 2024 proběhlo krajské kolo recitační soutěže v Aši. V krásném prostředí nám své básně zarecitovali ti nejlepší z celého kraje. Z naší školy se podařilo probojovat do této silné konkurence Klárce Valečkové z 2. A. Předvedla opět vynikající výkon a porota ji za to ocenila diplomem za živost a gradaci. Po vystoupení jsem se zeptala naší malé Klárky, co by vzkázala dětem, které by chtěly recitovat? Odpověď zněla: „ Když do toho dáte všechno, tak dokážete neuvěřitelné věci!“ Co dodat? Klárko…gratulujeme a děkujeme!!!!

Dne 11. 4. 2024 se v DDM Sova v Chebu uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovalo celkem 10 soutěžících, kteří zvítězili ve školním kole. Za 1. ročníky v 0. kategorii přednášely svou báseň žákyně Emilly Jirkalová, Victorie Momčeva a Barbora Fantová. V 1. kategorii 2. a 3. ročníků recitovali Anna Loukotová, Martin Sedláček a Klára Valečková. V 2. kategorii 4. a 5. ročníků přednášeli básně žáci ze 4.B-Jiří Vopálenský, Gabriela Vlášková a Barbora Marková. Za 3. kategorii soutěžila Růženka Nguyen z 6.B. Všichni předvedli skvělé výkony! Ve velké konkurenci nejlépe obstáli
1.A - Emilly Jirkalová -diplom
2.A - Klára Valečková-diplom a postup do krajského kola
6.B - Růženka Nguyen-čestné uznání
Všem patří velká gratulace a Klárce Valečkové držíme palce do krajského kola.

Na naší škole se 15. 4. 2024 uskutečnila DIGIakce s názvem "Otevřená hodina - matematika a rozvoj digitálních kompetencí žáků". Během ní se účastníci seznámili s principem otevřené hodiny, poté proběhla vlastní otevřená hodina zaměřená na rozvíjení digitálních kompetencí žáků v hodině matematiky. Následně proběhla reflexe hodiny s důrazem na vnímání digitálních kompetencí. Akce proběhla v rámci návštěvy zástupců škol. Akce byla realizována za podpory NPI v rámci programu NPO – DIGIakce.

 

Dne 4. 4. 2024 se vybraní žáci pátého ročníku naší školy společně se studenty ISŠ Cheb zúčastnili osmého ročníku regionálního kola soutěže T- Profi, která se konala na ISŠTE v Sokolově. Pořadatelem této polytechnické soutěže byla Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Garantem našeho týmu byla firma Lagarde Spedition. Úkolem bylo postavit ze stavebnice Merkur pojízdný automobil s garáží a překážkami. Žáci naší školy sestavili veškeré příslušenství a základy automobilu. Studenti ISŠ pak měli za úkol dát automobil do pohybu pomocí elektrického obvodu. Vzájemná komunikace a aktivní spolupráce byla i přes věkový rozdíl účastníků velkým přínosem. Soutěž se všem dětem moc líbila. Obsadily 2. místo a už teď se těší na další ročník této úspěšné akce. 

Strana 1 z 23

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz