Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Žáci 8. třídy prožili jeden vyučovací den se svými panenkami alias miminky, o které se museli svědomitě a zodpovědně starat. Na vlastní kůži si tak vyzkoušeli, že rodičovská péče není hračka, že je zapotřebí velké dávky trpělivosti, důslednosti a oddanosti.

Mgr. Pavlína Hošnová

Žáci 8. tříd navštívili 10.6.2022 SZŠ VOŠ v Chebu. Postupně si všichni vyzkoušeli masáž srdce a záchranu prostřednictvím defibrilátoru. I žáci školou povinní se mohou stát svědky nehody či úrazu, kdy bude zapotřebí poskytnout zraněnému první pomoc, a naši osmáci rozhodně nebudou bezradní a zaskočeni.

Mgr. Pavlína Hošnová

Zdravíme ze Scio, na jaře 2022 se vaše škola zapojila do projektu Národní testování.

Máme pro vás skvělou zprávu – někteří z vašich žáků dosáhli těch nejlepších výsledků ve vašem kraji. Nejúspěšnějším žákům a žákyním jsme dnes odeslali ocenění poštou na adresu školy.

Oceněnému žáku gratuluje vedení školy.

Ocenění:

https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=29062

Ocenění2:

https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=29062&c=9609

 

 

Město Cheb nabízí od 1. 9. 2022 možnost bezlepkového stravování pro žáky školy. Cenové rozpětí oběda se bude pohybovat v rozmezí 30,- až 60,- Kč dle věkové kategorie strávníka. Obědy budou distribuovány do školních jídelen dle požadavku strávníka.

Zájemci si mohou na webových stránkách www.msosvobozeni.cz stáhnout přihlášku ke stravování nebo si ji vyzvednout v kanceláři školy od 1. 8. do 5. 8. 2022 od 8,00 do 16,00, následně ji vyplněnou odevzdat zpět nejpozději do 10. 8. 2022. Bližší informace na telefonu 770195687.

 

Víte, že 15. června je od roku 2009 Světovým dnem větru? Na naší škole to víme a proto jsme tomuto živlu vzdali hold tvůrčím způsobem. Žáci pátých a šestých tříd pod vedením paní učitelky Markgrafové a Němejcové vyrobili větrníky různého designu, žáky práce velmi bavila a všichni se radovali ze svých povedených výrobků. 

Jana Němejcová

 

Ve středu 1.6. uspořádalo chebské letiště Dětský den. Žáci 1.B, 5.A a 5.B si prohlédli  letadla pěkně zblízka. Všichni si mohli sednout do připravených letadel, dát si na uši sluchátka a na chvíli si představit, že jsou piloti. Zájem byl opravdu veliký. Během dopoledne nechyběl ani průlet letadla a přistání vrtulníku. Připraveno bylo i malování křídami, soutěže, prohlídka hangárů a ukázka dronů. Zkrátka parádní zábava pro všechny. Celé dopoledne se završilo opékáním buřtů. Ráda bych poděkovala všem organizátorům této akce. Děti si to opravdu užily. Byl to pro ně obrovský zážitek, na který budou dlouho vzpomínat.

Děkujeme moc

 

Krásné počasí provázelo Den dětí, které se konalo pro 1.stupeň na fotbalovém hřišti. Po celé dopoledne se na hřišti střídaly třídy, které si proti sobě přišly zahrát fotbálek. O výsledek nešlo. Všechny děti si chtěly užít parádní den, pobavit se a oslavit svůj svátek. Koho nebaví fotbal, mohl si zasoutěžit na různých stanovištích o drobné ceny. Nechyběly chůdy, hod na koš nebo oblékání na čas. Ráda bych poděkovala žákům devátých tříd, kteří pomáhali na jednotlivých stanovištích a bez kterých by to nešlo. Díky!

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи: 3. ZŠ Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

o   kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

o   kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 9. 6. 2022 14:00 – 16:00, 16. 6. 2022 14:00 – 16:00

Telefonicky (778 441 969) nebo e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) lze domluvit jiný termín.

Про іншу дату можна домовитися за телефоном (778 441 969) або електронною поштою (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Místo zápisu / Місце запису: 3. ZŠ Cheb, Malé náměstí 3, kancelář školy

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 16

Organizace zápisu / Порядок запису:

1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi v příloze, nebo lze vyzvednout osobně v kanceláři školy)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії в  додатку, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

 V /м. Chebu, dne/дата 25. 5. 2022                                        

 

 

Mgr. Pavel Černý, MBA

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

Dne 10. 5. 2022 proběhlo v DDM Cheb okresní kolo Dopravní soutěže. Mezi nejlepšími týmy okresu nechyběla ani družstva 3. ZŠ. V kategorii I.- mladší žáci se družstvo ve složení: Slavíčková K., Slavíček O., Krtouš K., Větříčková J. umístilo na 2. místě a v kategorii II. - starší žáci získalo družstvo ve složení: B. Smoláková, D. Novák, F. Eliáš, K. Svobodová dokonce 1. místo. Obě družstva postoupila do krajského kola, které proběhlo 17. 5. 2022 v Karlových Varech. V těžké konkurenci vítězů všech okresních kol družstva naší školy statečně bojovala a po skvělém výkonu se umístila těsně pod medailovými pozicemi.

Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za skvělé výkony a reprezentaci školy.

 

Naši deváťáci ( Daniel Novák, Štěpán Prokop, Tomáš Prokop, Ondřej Pitra) se zapojili do kreativní soutěže Operace Anthropoid, kterou vyhlásilo Ministerstvo obrany ČR. Tématem soutěže byl atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, v letošním roce jsme si připomněli 80. výročí tohoto hrdinského činu československých výsadkářů. Naši chlapci se převlékli do vojenského a zapózovali v roli parašutistů před objektivem fotoaparátu. O grafické provedení se postaral Ondřej Pitra. Jak to klukům slušelo, můžete posoudit dle přiložené fotografie.

Gabriela Tomsová

Dne 5. 5. 2022 se uskutečnilo v Aši okresní kolo v McDonald's cupu. Naše družstvo, složené z žáků 2. a 3. tříd, skončilo na krásném druhém místě. Tím si zajistilo postup do krajského kola, které se koná 16.5.,2022 v Sokolově. Budeme vám držet palce!

Sestava: Smitek, Valíček, Hamouz, Tisoň, Izhánics, Charvát, Doskočil, Jakubka

Naše škola je zapojena do projektu „Na Chebsku učíme bez jazykových bariér“, který je podporován MVČR. V rámci tohoto projektu pořádáme v době letních prázdnin příměstské tábory pro žáky – cizince a jejich české kamarády. Cílem táborů je zvyšování úrovně českého jazyka u žáků – cizinců, podpora sociálních vztahů dětí, podpora vzájemné spolupráce mezi školami, propojení formálního a neformálního vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností.

Dne 12. dubna 2022 se žáci z  8. ročníku poprvé setkali se svými vrstevníky ze spřátelené školy v Hofu. Společné přivítání a předání drobných dárků a upomínkových předmětů proběhlo v centru města, odkud se všichni společně odebrali do DDM Sova. Zde si prohlédli zvířata chovaná jak v teráriích, tak i ve venkovních výbězích. Potom se procházkou přes Krajinku přesunuli do Kulturního centra Svoboda, kde si pochutnali na dobrém obědě. Zajímavá byla pro všechny zúčastněné komentovaná prohlídka Chebu. Po příjemně stráveném dni se němečtí přátelé vydali na cestu zpět. Všichni se už těší na červen, kdy se uskuteční další setkání.

V pátek 29.4.  přišel do 1.A a 2.B včelař, pan učitel Vrbata. Ukázal nám pomůcky, které používá každý včelař. Už víme, jak vzniká med, jak daleko doletí včela, co je to propolis a dozvěděli jsme se mnoho dalšího o včelách. Nakonec, kdo chtěl,  mohl ochutnat chleba s máslem a medem. Děkujeme  panu učiteli Vrbatovi.

 

Vážení rodiče, naše škola je i pro školní rok 2022/23 partnerem v projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“, podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (dále jen „OP PMP“) v rámci specifického cíle 1 (dále jen“ SC I“) spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „FEAD“) a ze státního rozpočtu ČR.  V rámci tohoto projektu je umožněna aktivita: Poskytnutí bezplatné stravy dětem v hmotné nouzi v zařízeních školního stravování (trvání aktivity od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023).

Ve dnech 19. až 21. 4. 2022 proběhl zápis do I. třídy školního roku 2022/2023. Seznam přijatých žáků je zveřejněn podle §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb na tomto místě (www.3zscheb.cz – tiskové zprávy) a dále na informační nástěnce u branky před vstupem do areálu školy. Vzhledem k ochraně osobních údajů nejsou zveřejněna jména, přijatí žáci jsou zapsaní pod číslem jednacím.  Seznam uchazečů přijatých k plnění školní docházky k stažení níže.

Dne 22.4.2022 se na 5.ZŠ uskutečnilo finále okresního kola ve vybíjené. Naše družstvo ve složení - Vajsová, Břízová, Jadlovská, Podušková, Kubal, Streicher, Slaviček, Holub R., Holub P., Krtouš a Kletečka, skončilo na krásném druhém místě. Blahopřejeme a držíme palce v krajském kole!

Mgr. Lucie Kubalová

 

Dne 21.4.2022 se v Krajince konaly závody ve štafetovém běhu. Naše družstvo složené z žáků 3.-5. tříd skončilo na krásném čtvrtém místě. Blahopřejeme!

Mgr. Lucie Kubalová

 

Během dne otevřených dveří na naší škole měli možnost předškoláci se svými rodiči a také ostatní zájemci navštívit nejen prostory školy, ale také mohli nahlédnout do tříd během výuky. Letos byl také připraven program pro skupiny dětí z Mateřské školy Zlaťáček. Děti přicházely v doprovodu paní učitelky do prvních a druhých tříd, kde probíhala společná výuka se žáky. Potom si děti mohly ve školní družině vyrobit jarní papírovou koláž nebo zápich s velikonočním zajíčkem. Děti byly z návštěvy ZŠ nadšené a nejraději by ve škole už zůstaly. Těšíme se na společná setkávání  s nimi v novém školním roce.

 

Krajské kolo recitační soutěže proběhlo v Aši. Naši školu reprezentoval v 1. kategorii Jiřík Vopálenský, v 2. kategorii soutěžily za naši školu Karin Slavíčková a Růženka Nguyen. A právě Růženka  svým milým přednesem rozesmála obecenstvo a porotu zaujala tak, že dostala zvláštní cenu za:“ souznění s textem a mazlení se slovy“.  Byl to krásný den plný skvělých výkonů, protože každý ukázal své maximum. Za to patří všem velký obdiv!! Předvedla se i porota improvizací na dané téma od posluchačů. Myslím, že kdo byl přítomen, odnesl si domů spoustu silných prožitků! Děkujeme.

Mirka Špalková

 

Strana 1 z 17

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz