Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Jazyková příprava cizinců na 3. ZŠ Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace -  určená škola

 1. Žák může být do třídy s jazykovou přípravou zařazen na základě žádosti ZZ, formuláře žádostí v různých jazycích jsou v příloze ke stažení.
 2. Do třídy mohou být v letošním školním roce zařazeni žáci – cizinci, kteří jsou v ČR méně než 24 měsíců.
 3. Učitelka pověřená vedením jazykové přípravy se žákem, který nově přijde do školy, vyplní formou rozhovoru vstupní testy (ČJ a M) – určí se úroveň znalostí českého jazyka a stanoví se počet hodin jazykové přípravy v týdnu, stanoví se rozvrh pro daného žáka.
 4. Ve skupině pro jazykovou přípravu je počet žáků stanoven na 2 – 10. V případě většího počtu žáků bude otevřena nová skupina.
 5. Výuka bude probíhat podle stanovené úrovně znalostí žáků každý den 4 vyučovací hodiny nebo vybrané dny v týdnu vždy 4 – 5 hodin.
 6. Po absolvování asi 100 h se provede kontrolní test (formou rozhovoru), v případě významného posunu žáka, je možné ho přeřadit zpět do kmenové třídy, jinak žák pokračuje v jazykové přípravě.
 7. Po absolvování 200 h se provede druhý kontrolní test, který by měl potvrdit posun žáka, potom je možné ho přeřadit do kmenové třídy – žák získá doporučení, jak pokračovat v získávání kompetencí v českém jazyce v

3. ZŠ v Chebu pořádá v lesoparku na Zlatém vrchu již 42. Zlatou míli, tradiční běžecký závod pro malé i velké běžce. Délka tratí je přizpůsobená věku závodníků, celkem se poběží v 8 kategoriích. Klasický závod měří 1660m, ale pro vytrvalce je nachystaná Double Míle. Poprvé se tento závod uskutečnil před 25 lety. Mnozí z nich se vracejí do lesoparku na Zlatém vrchu překonat časy své a i svých soupeřů. Nejlepšími stále zůstávají s časem 5:42,74 Alena Srogoňováz 28. 9.2017 a David Špindler s časem 4:36,67 z 3. 6. 2012. Předminulý rok běželo 147 závodníků. Minulý rok se závod neuskutečnil z důvodu mimořádných opatření. Takže nezbývá než trénovat a přijít poměřit své síly 28. 9. 2021 do lesoparku na Zlatém vrchu, prezentace závodu je v 10h a první start v 11h.

Mgr. Mirka Špalková
hlavní organizátor

V úterý 1. 9. se otevřela škola nejen pro starší žáky, ale poprvé také pro žáky - prvňáčky. Naše nové žáky přivítala školní hymna, krátkým vstupem také ředitel školy a starosta města pan. Mgr. Antonín Jalovec. Ten prvňáčkům předal drobné upomínkové předměty. Žáčci a jejich rodiče se pod vedením třídních učitelek Mgr. Ivany Baniunynské a Mgr. Lucie Kubalové podívali také do svých tříd a vyzkoušeli, jak se sedí ve školních lavicích. Všem žákům přejeme úspěšný školní rok plný nového poznání, vstřícné pedagogy a mnoho nových kamarádů.

Reportáž v CHD

Dne 16. června se uskutečnila exkurze 3. ZŠ Cheb do Prahy. Exkurze se účastnilo 46 žáků ze všech tříd, dvě vyučující a jeden průvodce. Program byl velmi zajímavý a v rámci výuky se jednalo hlavně o dějepis a anglický jazyk. Nejprve jsme si vyjeli z Náplavky lodí po Vltavě do zoo, cesta trvala asi hodinu. Mohli jsme obdivovat naše krásné hlavní město úplně z jiné perspektivy. Po návštěvě zoo nás autobus odvezl ke Staroměstskému náměstí, které jsme prošli, a žáci měli výklad k různým památkám jako třeba Obecný dům, Prašná brána, pomník mistra Jana Husa, poledník na Staroměstském náměstí, který slouží k určování poledne v Praze už od roku 1652, Staroměstský orloj, Staroměstská radnice nebo Kostel Matky Boží před Týnem (lidově Týnský chrám). Toto vše bylo v rámci dějepisu. Dále

Vedení školy přeje všem žákům krásné prázdniny, zaměstnancům klidnou dovolenou. Úřední doba ve škole je každé pondělí 9:00 – 12:00. Slavnostní zahájení školního roku 1. 9. 2020 v 8:00, 1. ročník v prostorách pavilonu vedení, ostatní ve třídách. Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků: 1. 9. od 17:00. Výdej složenek do školní jídelny u vedoucí školní jídelny: 23. 8. - 31. 8. od 9:00 do 11:00.

 

Městská knihovna v Chebu uspořádala pro prvňáčky velice pěknou akci - Pasování na čtenáře. Knihovnu přepadli loupežníci, ale statečné děti je naučily číst!! Za odměnu každý dostal odznak a knížku. Dětem se akce velice líbila. Děkujeme. 
Mgr. Mirka Špalková

Dle INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. KVĚTNA 2021 vydané MŠMT Vás informujeme o následujících změnách:

Výuka

 • Na pondělí 17. 5. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno pro třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A a celý 2. stupeň ZŠ z důvodu celodenního semináře pro učitele.
 • Třídy B z 1. stupně mají vyučování dle rozvrhu ve Škole online. 
 • Od 18. května 2021 bude probíhat prezenční výuka ve všech třídách dle rozvrhu ve Škole online.
 • Vstup do školy bude ve dvou vlnách: 7:35 – 7:45 žáci 1. stupně, 7:45 – 7:55 žáci 2. stupně.
 • Testování (antigenní testy) – frekvence testování: jedenkrát týdně (v pondělí, případně v první den přítomnosti žáka ve škole).
 • Ve škole se musí nadále dodržovat hygienická a protiepidemiologická opatření, zejména mytí rukou a použití desinfekce po vstupu do školy, během pobytu ve škole, před vstupem do jídelny.
 • Ve vnitřních prostorách školy nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst. Ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2m není povinné nosit tuto ochranu.

Školní jídelna 

 • Vydávání obědů dle harmonogramu (vyučování bude končit v časových intervalech).
 • Před vstupem do jídelny je nutné použít dezinfekci rukou.
 • Hygiena a úklid bude prováděn podle stanovených pravidel.

Školní družina

 • Provoz školní družiny je v běžném režimu.

 

 

Ve dnech 14. až 16. 4. 2021 proběhl zápis do I. třídy školního roku 2021/2022. Seznam přijatých žáků je zveřejněn podle §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb na tomto místě (www.3zscheb.cz – tiskové zprávy) a dále na informační nástěnce u branky před vstupem do areálu školy. Vzhledem k ochraně osobních údajů nejsou zveřejněna jména, přijatí žáci jsou zapsaní pod číslem jednacím a identifikátorem z portálu zapisyzs.cheb.cz.  Uchazeči, kteří splnili kritéria a jsou přijati nebo mají vyřízen odklad nejdete v přiloženém souboru.

Mgr. Pavel Černý, ředitel školy

 

Oznamuji vyhlášení ředitelského volna dne 17. 5. 2021 v souladu s §24 školského zákona č. 561/2004 Sb. z důvodu plánovaného školení všech pedagogických pracovníků školy v rámci revize ŠVP – ICT. Ředitelské volno se netýká žáků 1. stupně tříd B. Školní jídelna a družina je v plném provozu. Výdej obědů pro žáky na ředitelském volnu od 12,30 do 13,30 po předchozí domluvě na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na čísle 354422496 do 13. 5. 2021 14,00. Děkujeme za pochopení!

Vážení rodiče, naše škola se stala i pro školní rok 2021/22 partnerem v projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“, podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (dále jen „OP PMP“) v rámci specifického cíle 1 (dále jen“ SC I“) spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „FEAD“) a ze státního rozpočtu ČR.  V rámci tohoto projektu je umožněna aktivita: Poskytnutí bezplatné stravy dětem v hmotné nouzi v zařízeních školního stravování (trvání aktivity od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022).

Potravinová pomoc ve formě stravného v rámci projektu je určena cílové skupině: děti ze sociálně slabých rodin, jejichž způsobilost k podpoře je dána souvislým nárokem na poskytování dávky v hmotné nouzi.  Ověření způsobilosti provádí místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Úřad práce rovněž informuje zákonné zástupce o povinnostech spojených se zařazením dítěte/žáka do projektu.

Pokud se nabídka vztahuje na Vás, případně víte o spolužákovi Vašeho syna/dcery, který by měl na dávku nárok, prosím o předání informace rodičům, aby se v případě zájmu obrátili na Úřad práce v Chebu, kde získají další informace a to v termínu do 30. 6. 2021.

Děkuji za součinnost.

Mgr. Pavel Černý, ředitel školy

Vzhledem k množícím se dotazům a pochopitelným obavám rodičů týkajících se odstranění lávky přes Ašskou ulici informujeme, že dojde k výměně stávající lávky za novou, která by dle slov vedoucí investičního odboru měla být i kapacitně a kvalitativně funkčnější. Projektové přípravy v současnosti probíhají a k výměně lávky by mělo, dle ujištění, dojít v období školních prázdnin tak, aby nebyl narušen přístup ke škole a žáci nemuseli přecházet frekventovanou Ašskou ulici. Bližší informace o termínu provádění prací zatím nejsou známy. Odkaz na informaci o nahrazení lávky naleznete i v radničních listech na str. 3. https://www.cheb.cz/assets/File.ashx?id_org=5091&id_dokumenty=985377

Vážení rodiče, s ohledem na vyhlášení Informací MŠMT o provozu škol od 3. 5. 2021 Vás informujeme (https://www.msmt.cz/zaci-2-stupnu-zs-se-v-nekterych-krajich-vrati-do-skol-3):

 1.     Žáci školy se budou vzdělávat v režimu střídání tříd po týdnu.

3. - 7. 5. 10. – 14. 5.
Ve škole Distančně Ve škole Distančně
Třídy B Třídy A Třídy A Třídy B
 

2.     Střídání bude v nastaveném režimu pokračovat do odvolání, zveřejnění dalších opatření.

3.     Povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole.

4.     Kolektivy jednotlivých tříd se nesmějí slučovat ani jinak míchat. Dle tohoto bodu bude upravena výuka v rámci rozvrhu na ŠoL.

5.     Zákaz zpěvu – Hv nebude v rozvrhu, žáci obdrží zadanou práci od vyučujících, kterou splní samostatně.

6.     Vstup do školy bude probíhat v harmonogramu:

7,30-8,00 – 1. stupeň dle rozpisu níže

8,00-8,15 – 2. stupeň

7.     Školní družina je v provozu, ranní družina pro žáky 1. – 3. r., odpolední družina pro žáky 1. – 3. ročníků bude organizovaná dle doporučení MŠMT v čase dle Vnitřního řádu ŠD.

8.     Školní jídelna je v provozu, žáci plnící školní docházku prezenčně jsou k obědu přihlášeni automaticky. Jídelna vydává oběd i žákům plnícím školní docházku distančně po jejich přihlášení na telefonním čísle 354422496, nebo e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . V případě, že žák nebude odebírat oběd, musí jej ZZ odhlásit předem na portále https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni, případně telefonicky na čísle 354422496.

9.     O dalších důležitých informacích budete informováni prostřednictvím internetových stránek školy a Školou online.

Distanční výuka:

1.     Při plnění distanční výuky postupují dle pokynů vyučujících na Škole online (menu Výuka – Úkoly - Domácí úkoly). Dle rozvrhu bude probíhat online výuka v prostředí Google – Meet.

2.     Žákům bude umožněn přístup do skříněk pro učební pomůcky v čase Po-St 8:00 – 15:00.

 Předchozí pravidla mohou být změněna a upřesněna na základě dalších pokynů a doporučení MŠMT a MZ.

S ohledem na vyhlášení Informací MŠMT o provozu škol od 12. 4. 2021 Vás informujeme. (https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 a https://testovani.edu.cz/pro-rodice)

1. Pro žáky 2. stupně je povinná distanční výuka, jsou umožněny konzultace pro skupiny šesti žáků po domluvě s vyučujícím. Realizovat se budou podpůrná opatření pro žáky se SVP (PI, PSPP, UOV) a žáky 9. ročníků jako příprava na přijímací zkoušky.

2. Žáci 1. stupně se budou vzdělávat v režimu střídání tříd po týdnu.

12. 4. - 16. 4. 12. 4. - 16. 4. 19. – 23. 4. 19. – 23. 4. 26. - 30. 4. 26. - 30. 4.
Ve škole Distančně Ve škole Distančně Ve škole Distančně
1., 2., 3., 4., 5. A 1., 2., 3., 4., 5. B 1., 2., 3., 4., 5. B 1., 2., 3., 4., 5. A 1., 2., 3., 4., 5. A 1., 2., 3., 4., 5. B

3. Vstup do školy bude probíhat v harmonogramu: 

7,35 - 7,40 1. ročník
7,40 - 7,45 2. ročník
7,45 - 7,50 3. ročník
7,50 - 7,55 4. ročník
7,55 - 8,00 5. ročník

Harmonogram vstupu, výuky a obědů ve ŠJ naleznete v příloze.

4. Po vstupu do školy se budou žáci v pondělí a čtvrtek testovat pod dohledem třídního učitele, v případě pozitivního výsledku testu budou tito žáci izolováni a budou kontaktováni zákonní zástupci. 

5. Povinnost nošení roušek, resp. respirátorů po celou dobu pobytu ve škole.

6. Kolektivy jednotlivých tříd se nesmějí slučovat ani jinak míchat. Dle tohoto bodu bude upravena výuka v rámci rozvrhu na ŠoL.

7. Zákaz sportovních činností a zpěvu – Tv a Hv nebude v rozvrhu, žáci obdrží zadanou práci od vyučujících, kterou splní samostatně.

8. Školní družina je v provozu, ranní družina pro žáky 1. – 3. r., odpolední družina pro žáky 1. – 3. ročníků bude organizovaná dle doporučení MŠMT v čase dle Vnitřního řádu ŠD.

9. Školní jídelna je v provozu, žáci v prezenční výuce dle rozpisu jsou přihlášeni automaticky. V případě, že žák nebude odebírat oběd, musí jej ZZ odhlásit předem na portále https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni, případně telefonicky na čísle 778 441 969. Jídelna vydá oběd i žákům plnícím školní docházku distančně, pokud se přihlásí, výdej do jídlonosičů probíhá v čase od 12:20 do 13:00.

10. O dalších důležitých informacích budete informováni prostřednictvím internetových stránek školy a Školou online.

Distanční výuka:

1. Při plnění distanční výuky postupují dle pokynů vyučujících na Škole online (menu Výuka – Úkoly - Domácí úkoly). Dle rozvrhu bude probíhat online výuka v prostředí Google – Meet.

2. Žákům bude umožněn přístup do skříněk pro učební pomůcky v čase Po-St 8:00 – 15:00.

Předchozí pravidla mohou být změněna a upřesněna na základě dalších pokynů a doporučení MŠMT a MZ.

 

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/22:
1) 14. a 15. dubna 2021 od 14.00 do 17.00
2) 16. dubna 2021 od 13.00 do 15.00
3) v následujících dnech do 30. 4. 2021 na základě individuální domluvy (778 441 969, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Pro následující školní rok budou do 1. ročníku zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2021 věku šesti let a žáci s odkladem školní docházky. K zápisu se dostaví pouze zákonný zástupce. Při zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Cizinci pas, povolení k pobytu

Ve čtvrtek 18. 3. 2020 naše škola organizovala okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii E určené 9. ročníkům a kategorii F určené 8. ročníkům a odpovídajícím ročníkům gymnázií. Soutěž letos proběhla distančním způsobem na portále OSMO, zúčastnilo se jí 15 žáků v obou kategoriích. Naši školu reprezentovali žáci Macková, Řeháková z 9. ročníků a Novák, Nguyen, Smoláková a Smitek v kategorii 8. ročníků. Žákům děkujeme za reprezentaci školy.

Posíláme veselá sluníčka z distanční výuky, která vítají jaro v 1.B! Přejeme všem hodně radosti a teplíčka :-)

TU + Třída 1. B 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (odkaz na dokument), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. 

Výuka od 8. 3. 2021 bude probíhat u 3. - 9. ročníků nadále v podobě distančního vzdělávání, v případě 1. a 2. ročníků dochází k přechodu na distanční výuku. 

Pokyny vyučujících naleznou žáci po přihlášení ve Školeonline vždy v pondělí (Výuka/Úkoly/Domácí úkoly) a dále prostřednictvím e-mailu. Stejným způsobem probíhá zavedené online vzdělávání na Meetu - Google. Rozvrh hodin bude nadále nastavován individuálně v průběhu týdne a zveřejněn na Škole online po přihlášení žáka (rodiče)

Žáci, kteří se nemohou účastnit online komunikace si vyzvedávají zadání úkolů v pondělí v čase 8,00 - 12,00, případně po domluvě s vyučujícím.

Ošetřovné: Informace najdete na odkaz na informace. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Vedení školy si je vědomo náročnosti zajištění výuky spoluprací ze strany zákonných zástupců, za podporu upřímně děkujeme, přejeme hodně sil, především pak zdraví.

Vedení školy přeje všem žákům a rodičům krásné jarní prázdniny, především v plném zdraví. 
Úřední doba ve škole během jarních prázdnin je pondělí a středa 8.00 - 12.00.

Vážení rodiče,

v letošním školním roce nemůžeme předat výpisy vysvědčení žákům v obvyklém termínu, protože výuka probíhá distančně. Žáci mají na čtvrtek 28. 1. v rozvrhu online hodiny s třídním učitelem, kde proběhne hodnocení celého pololetí. Výpisy vysvědčení budou žákům předány v první den prezenční výuky (podle nařízení a doporučení MŠMT). Uzavřenou klasifikaci, která se objeví na vysvědčení, můžete ve Škole online najít v záložce Hodnocení - Výpisy hodnocení - Hodnocení žáka.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem hodně zdraví. Vedení školy.

 

 

Strana 1 z 14

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz