Školní knihovna

Otevírací doba:
středa 9:40 – 10:00
pátek 13:30 – 14:15
případně po domluvě

Ve škole máme aktivní školní knihovnu. Je to samostatná místnost vybavená interaktivní tabulí. Žáci si zde v příjemném prostředí zdarma půjčují knihy, můžou si zde vypracovávat i referáty, s nimiž jim pomáhá knihovnická služba složená z děvčat z 9. ročníku. V knihovně probíhá rovněž literární výuka, uskutečnily se zde i besedy, které si připravili žáci 2. stupně pro děti z 1. stupně. Daří se nám u dětí zvyšovat zájem o čtení, svědčí o tom množství vypůjčených knih a čtenářů, kteří knihovnu navštěvují.

Čtenářský koutek
V souvislosti s rozvojem čtenářské gramotnosti vznikl na 2. patře školy čtenářský koutek, tedy místo se stoly, židlemi a regály knih a časopisů, kde děti efektivně s knihou či časopisem v ruce tráví přestávky.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz