Školní Jídelna


Výdejní doba obědů:

škola 11:30 - 14:00 
cizí strávníci  9:00 - 9:30 
výdej do jídlonosičů  11:30 - 11:45

Odhlášení x přihlášení jídel
1) www.strava.cz
2) 354422496
3) horcickova(zavináč)3zscheb.cz

Jídelníček a zprávy pro strávníky na www.strava.cz

OD 14.10.2020 JSOU VŠICHNI STRÁVNÍCI DO ODVOLÁNÍ ODHLÁŠENI!

 VŠICHNI STRÁVNÍCI MAJÍ  DNE 26. A 27.10. OBĚD  ODHLÁŠENÝ !

VÝDEJ OBĚDŮ DNE 2.10. 2020 JE OD 11.30 DO 13.15 HODIN.

POCHODOVÉ CVIČENÍ

 Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ JE ZÁKAZ VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ DO JÍDLONOSIČŮ!

BEZ  STRAVOVACÍ  KARTY  SE  OBĚD  NEVYDÁVÁ! 

1.9. VÝDEJ OBĚDŮ OD 10.30 DO 12.00 HODIN

KANCELÁŘ ŠKOLNÍ JÍDELNY OTEVŘENA OD 24.8. DO 31.8 OD 8.00 DO 11.00 HODIN

VE STŘEDU 26.8. OD 8.00 DO 9.00 A POTÉ OD 10.00 DO 11.30 HODIN

30. ČERVNA BUDE VŠEM STRÁVNÍKŮM ODHLÁŠEN OBĚD.

KDO CHCE NA OBĚD PŘIJÍT, MUSÍ SE PŘIHLÁSIT U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY, NEJPOZDĚJI VŠAK DO 15.6.2020

OD 25.5. DO 30.6 BUDE ŠKOLNÍ JÍDELNA OTEVŘENA V OMEZENÉM PROVOZU.

OBĚDY BUDOU POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ STRÁVNÍKY, KTEŘÍ NAVŠTĚVUJÍ ŠKOLU.

JE POVINNOST DODRŽOVAT PŘÍSNÁ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MŠMT.

PLATBY             NA KVĚTEN JSOU STRÁVNÍCI PŘIHLÁŠENI Z PŘEPLATKU A NA ČERVEN DOSTANOU VŠICHNI SLOŽENKU.

                        ZAPLACENO MUSÍ BÝT NEJPOZDĚJI DO 28. KVĚTNA!

 

ODHLÁŠENÍ     TELEFONICKY DO 8 HODIN

                         354 422 496     

VÝDEJ DO JÍDLONOSIČŮ NENÍ MOŽNÝ, JE NUTNÉ SE VČAS ODHLÁSIT.

RODIČE NEMAJÍ DO JÍDELNY PŘÍSTUP.

 

ORGANIZACE  STRÁVNÍCI SE BUDOU STRAVOVAT VE SKUPINÁCH, KTERÉ PŘIVEDE PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK.

MEZI SKUPINAMI BUDOU 15-TI MINUTOVÉ INTERVALY.OBĚD BUDE VŠEM PŘIPRAVEN NA TÁCU A TEN SI ODNESOU KE STOLU.

PO OBĚDĚ ODNESOU POUŽITÉ NÁDOBÍ K OKÉNKU. MUSÍ DODRŽOVAT ROZESTUPY.

 

HYGIENA        PŘED VSTUPEM DO JÍDELNY SI KAŽDÝ UMYJE RUCE A POUŽIJE DEZINFEKCI.

VŠICHNI NOSÍ ROUŠKU, KTEROU SI SUNDAJÍ POUZE PŘI KONZUMACI, A TU SI DAJÍ DO SVÉHO SÁČKU.

PO KAŽDÉ SKUPINĚ BUDE PROVEDENA DEZINFEKCE

PŘI ÚKLIDU SE DODRŽUJÍ PRAVIDLA BOZP.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz