Tradiční vánoční soutěž na téma "SNĚHULÁK"

Všechny nás ta zima baví,
když se sněhuláci staví.
Jedna koule, druhá koule, třetí koule,
klobouk, nos, sněhuláček chodí bos.

Přijďte do chebského muzea podpořit práci svých dětí a dejte jim hlas. Potěšíte je, neboť si daly letos velkou práci s výrobou báječných a velmi osobitých sněhuláků.
Děkujeme.

Dobroslava Šmídková

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz