×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 47

Název operačního programu: Technika je zábava
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0035
Odkaz na stránky projektu: http://spsostrov.cz/technika-je-zabava

18. 4. jsme v podobném složení (jen bez L. Klášterky, který zaspal – ještě, že jsme měli náhradníka Davida Lichovce), vyrazili tentokrát až do severních Čech. Projížděli jsme „měsíční“ krajinou Mostecka a Severočeského hnědouhelného revíru, kolem tepelných elektráren a teplovodů, takže i cesta byla poučná. V Ledvicích jedné z nejmodernějších elektráren nás přivítali v informačních prostorách, kde si ověřili několika otázkami, jak jsme se na exkurzi teoreticky připravili. Náš tým Jokers získal 10 bonbónů za správné odpovědi a bylo to nejvíce spolu s týmem Kynšperka. V závěru rychlým během do schodů vyhrál Pavel Šomodi pro svůj tým čokoládu. Pak nám promítli velmi zajímavý 3D film o vzniku hnědého uhlí. Další informace o elektrárně jsme čerpali z virtuálního prostorového modelu celé elektrárny. Pak jsme odpovídali na další záludné testové otázky, tentokrát písemně. Škoda, že nás nepustili do samotného objektu elektrárny, ale asi to znemožňují bezpečnostní předpisy. Na zpáteční cestě ještě měli pauzu na vodním díle Kadaň, kde nám zpřístupnili i chodbu pod přehradou a vysvětlili jak kontrolují bezpečnost přehradní nádrže. Vrátili jsme se sice pozdě, ale obohaceni o nové zážitky.

{vsig}tech_zab/vsig_images/A04_elektrarna{/vsig}

  logolinkEU

Projekt OPVK s názvem DVPP 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 3 (registrační číslo CZ.1.07/1.3.11/05.0003) byl k 31. 3. 2013 ukončen. Dne 21. 3. proběhla závěrečná konference. V rámci projektu se uskutečnily všechny naplánované aktivity, celkem 12 různých druhů kurzů ve třech oblastech - ICT, měkké dovednosti, jazykové dovednosti. Kurzů se účastnili pedagogové školy, kteří tak rozvíjeli a zvýšili kompetence v daných oblastech. Součástí projektu byl i nákup technického vybavení.

 

Název operačního programu: Technika je zábava
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0035
Odkaz na stránky projektu: http://spsostrov.cz/technika-je-zabava

Žáci 8. ročníku naší školy doplnění o 3 „deváťáky“ se zúčastnili 10. 4. exkurze do závodu Witte Nejdek. Ještě na škole si vyhledali několik informací o podniku, které našli na webových stránkách. Po příjezdu, ještě v recepci, obdrželi dotazník o svých znalostech a po skončení exkurze kvíz, aby si připomněli co nového se dozvěděli, a jak pozorně sledovali výklad průvodkyně. Závod je druhým největším zaměstnavatelem v kraji, pracuje zde 1600 zaměstnanců, vyrábí několik druhů zámků pro evropské automobilky.

Prošli jsme několik provozů, zaujala nás skvělá organizace, systém práce, čistota, přehlednost podniku se zahraniční účastí. Také za precizní práci jsou zaměstnanci oceňováni, naopak za nedodržení stanovených limitů musí zaplatit nadstandardní pokuty. Protože zde vyvíjí i nové výrobky bylo zakázáno fotografovat, tak alespoň několik fotografií dokumentuje naši cestu. Už se těšíme na další výlet, tentokrát do elektrárny v Ledvicích.

{vsig}tech_zab/vsig_images/A04Witte{/vsig}

Název operačního programu: Technika je zábava
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0035
Odkaz na stránky projektu: http://spsostrov.cz/technika-je-zabava

celá zpráva v pdf ke stažení zde

  logolinkEU

Projekt OPVK s názvem DVPP 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 3 (registrační číslo CZ.1.07/1.3.11/05.0003) se dostává do závěrečných fází. V březnu se uskutečnily poslední kurzy - Interaktivní tabule ve výuce v termínu 5. 3. 2013, dokončila se výuka německého a anglického jazyka. Škola připravila závěrečnou konferenci, která se uskuteční 21. 3. 2013 v prostorách Kulturního centra Svoboda v Galerii od 15,00 hodin. Pozvánka zde.

 

  logolinkEU

V rámci projektu OP VK pokračuje na škole projekt s názvem DVPP 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 3 (registrační číslo CZ.1.07/1.3.11/05.0003). V roce 2013 proběhly kurzy zaměřené na práci v Adobe Photoshop - 8.1.2013 a 15.1.2013, . Dále pak pokračovala výuka anglického a německého jazyka a uskutečnil se výjezdní seminář s tématy Uplatnění brainstrormingu v pedagogické praxi a Efektivní výuka metodou projektového vyučování v termínu 3. - 4. 1. 2013. Fota ve fotogalerii.

 

  logolinkEU

V rámci projektu OP VK pokračuje na škole projekt s názvem DVPP 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 3 (registrační číslo CZ.1.07/1.3.11/05.0003). Do konce roku 2012 proběhly kurzy zaměřené na práci v MS Word I - 9.10.2012 a 6.11.2012, MS Word II - 26. 11. a 4.12. 2012. Dále pak pokračovala výuka anglického a německého jazyka a uskutečnil se výjezdní seminář s tématy Využití týmové práce žáků ve výuce a Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga v termínu 25. - 26. 10. 2012. Fota ve fotogalerii.

 

 

 

Název operačního programu: Technika je zábava
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0035
Odkaz na stránky projektu: http://spsostrov.cz/technika-je-zabava

Rodiče žáků, kteří přišli na schůzku školy pro vycházející žáky, byli seznámeni s akcí „Technika je zábava“ a projevili zájem o účast svých synů na této akci.

      Dne 11. 12. jsme se 6 vybranými žáky vyjeli malým autobusem do Ostrova. Bylo fajn, že jsme i s Kynšperskou školou zaplnili celý autobus a nemuseli zajíždět do Karlových Varů pro zbytek soutěžících.

     Na úvodní schůzce byli žáci rozděleni do skupin. Naše skupina A měla přiděleného studenta Vláďu, který s námi obíhal kolečko po osmi stanovištích a zaznamenával výsledky plnění jednotlivých úkolů. Hned při rozjezdu v oboru hardware a software  počítačů byly naše odpovědi téměř stoprocentní a vyučující se podivovali i nad rychlostí odpovědí. I čas totiž hrál roli v soutěži všech škol. Trochu problém nastal v učebně elektro při zapojování obvodů, ale i tam s malou pomocí naši kluci dosáhli pěkného výsledku. Pár bodíků jsme ztratili u strojírenství, hlavně při výpočtech výřezů výrobků. Ke konci jsme zase excelovali v autodílně, kde hoši vyměňovali kolo u auta, rozmontovali převodovku i řešili další praktické úkoly. Náročné na jemnou motoriku bylo v časovém limitu rozmontovat a znovu dát dohromady určitou součástku. Přes drobné chybičky jsme v konkurenci osmi týmů i z karlovarských škol obstáli a obsadili 1. místo!

     Akce byla přínosná. Chlapci prošli všechna pracoviště, prověřili svoje schopnosti znalostní i manuální, obdivovali vybavenost SP školy, „pohodové“ učitele, a zároveň musím ocenit, jak překonávali sami sebe, když soutěžili za tým. Myslím, že to utužilo i jejich přátelské vazby.

     Na závěr jsme poobědvali ve školní jídelně a v pořádku dojeli v 15 hodin před naši školu.

 

  

 

 

 

 


 

 

Chcete se se stát strojařem?
odkaz na video: http://www.infoabsolvent.cz/MultimedialniPruvodce/VideoObor/2341M01

Nebo elektrotechnikem?
 http://www.infoabsolvent.cz/MultimedialniPruvodce/VideoObor/2641M01 

či  „ajťákem“?
http://www.infoabsolvent.cz/MultimedialniPruvodce/VideoObor/1820M01 

Nebo si toto zaměření raději zvolíte na technickém lyceu?
http://www.infoabsolvent.cz/MultimedialniPruvodce/VideoObor/7842M01

kliknutím na odkazy zjistíte více.

 

 

 

 

 

Naše základní škola se zapojila do připravovaného projektu – Technika je zábava.

Název operačního programu: Technika je zábava
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0035
Realizace a ukončení projektu: 3.12. 2012 - 31.12. 2014
Nositel projektu: Střední průmyslová škola Ostrov
Odkaz na stránky projektu: http://spsostrov.cz/technika-je-zabava
Garant na naší škole: Mgr. Eva Pospíšilová

  logolinkEU

V rámci projektu OP VK pokračuje na škole projekt s názvem DVPP 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 3 (registrační číslo CZ.1.07/1.3.11/05.0003). S dodavatelem vzdělávacích služeb, firmou Merosystem, v současné době začaly probíhat  kurzy ve všech klíčových aktivitách, proběhly kurzy zaměřené na práci v MS PowerPoint I - 18.9.2012 a práci v MS PowerPoint II - 2.10.2012. Dále pak začala probíhat výukya anglického a německého jazyka v termínech, které jsou pro oba jazyky stejné: 17., 24. 9, 1., 8., 15., 22., 29. 10., 5., 12.,19., 26. 11, 3., 10., 17. 12. 2012. Fota ve fotogalerii.

 

     K 1. 6. 2012 zahájila škola v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt (oblast podpory 7.1.3 Další vydělávání pracovníků škol a školských zařízení) s názvem DVPP 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 3 (registrační číslo CZ.1.07/1.3.11/05.0003). Projekt je plánován na deset měsíců, v průběhu tohoto období proběhnou kurzy akreditované MŠMT pro DVPP, které budou navštěvovat vybraní pedagogové školy. Tyto kurzy budou zaměřeny na zdokonalení se v systémech MS Word, MS PowerPoint, AdobePhotoshop, na práci s interaktivní tabulí, na moderní pedagogické metody a v neposlední řadě na prohloubení jazykových znalostí (angličtina, němčina).

Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR, dotace bude požita především na zajištění realizace kurzů, na nákup notebooků (včetně OS), kancelářských balíků, fotoaparátu a interaktivního setu. Po ukončení projektu budou výstupy zveřejněny na tomto místě, více informací o operačním programu na http://www.strukturalni-fondy.cz/opvpk.

     Škola získala dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2012 - e.č. 0140/PRV/PP/2012. Získaná dotace bude použita pro financování školního psychologa v rámci pokračování aktivit v oblasti prevence rizikového chování. Žáci se tak budou i v letošním roce průběžně věnovat aktuálním tématům závislosti na návykových látkách, gamblerství, šikana, a dalším během tzv. koleček. Mimoto mají možnost si domluvit osobní schůzku se školním psychologem jak žáci tak jejich rodiče. Děkujeme za podporu MŠMT.

 

Škola 1. 1. 2011 zahájila práce na projektu ESF v operačním programu Vzdělávání ke konkurenceschopnost oblast podpory 1.4, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0530. Škola získala 1 985 195 Kč na inovativní tvorbu materiálů pro vyučování. Dotace bude použita zčásti na výrobu těchto materiálů a zčásti na nákup učebních a didaktických pomůcek, informační techniku. Výstupy budou zveřejnovány na tomto místě v průběhu let 2012 a 2013.

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz