V říjnu začínají snídaňové kluby v rámci NPO SES

V rámci projektu NPO SES začínáme s realizací tzv. snídaňových klubů. Jedná se o ranní setkávání žáků s pedagogy v neformální atmosféře doprovázené zdravým občerstvením (společnou snídaní). Kdy: 1x týdně středa Kde: 3. ZŠ Cheb učebna č. 118 družina V kolik: 7:00- 7:45 hodin Cena: zdarma

Kapacita klubu omezena

Přihlášení probíhá přes Edupage od středy 5. 10. do 7. 10. 2022

 

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz